Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.16 (csb)

  • Nie je jima straszny Remùs i czëtanié pò kaszëbskù – w Brusach wicy jak sto lëdzy sã zmierzëło z romanã Aleksandra Majkòwsczégò.
  • Pò nônowszé wiérztë i pòwiesce sygnãlë w Somòninie recytatorowie na gminowëch eliminacjach kònkùrsu Rodnô Mòwa.
  • Z mëszlą i ekòlogie i czëstim lëfce – we Wejrowie òni wëmieniwają piécczi, a gardowé aùtobùsë mają jezdzec na wòdzyk.

  PÒNIEDZÔŁK, 16 łżëkwita

  • Ò Remùsu, królewiónce i zapadłim zómkù – wicy jak sto lëdzy z pôłnia Kaszëb sã zmierzëło z czëtanim Żëcégò i przigòdów Aleksandra Majkòwsczégò.

  Kònkùrs ju 12 rôz béł w gminie Brusë. Ta razą gòspòdôrz to bëła szkòła w Lesnie. Ùczãstnicë pòdzelony na 6 kategòriów losowelë wëjimczi romana i głosno je prezeńtowelë przed kònkùrsową kòmisją. Òrganizatór kònkùrsu to je part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Brusach przë wespółùdzélu môlowëch szkòłów i samòrządu.

  • Gmina Somònino ju mô reprezeńtacjã na krézowi etap – kònkùrsu Rodnô Mòwa.

  W gminowëch eliminacjach na binie sã zmierzëło 24-rzëch recytatorów. Jury chwôlëlo jich za dobiér repertuaru i trafné jinterpretacje. Z dobiwcama gôdôł Pioter Szëca. Z mëszlą ò ekòlogie i czëstim lëfce – we Wejrowie wëmieniwają piécczi a gardowé aùtobùsë mògą jezdzëc na wòdzyk.

  • Zmiana grzéwczi metodë to są wëdatczi, jaczich wësokòsc sã mòże zmieniwac – zanôléżno òd sytuacje w gòspòdarce i prizów.

  Temù to je nót zmianów na òglowòpòlsczim szczeblu w tim òbrëmienim – gôdôł w aùdicje Dobri Dzéń Kaszëbë Wòjcech Kòzłowsczi, wiceprzédnik Radzëznë Gardu Wejrowa. Nimò felënkù sztabilnoscë są równak prowadzoné programë ùdëtkòwieniô wëmianë piécków ze sztërzëch zdrojów. Ekòlogiczné rozrzeszenia wdrożiwô téż przewòznik MZK. Nowé aùtobùsë zjiscywają normã Euro 6 jakô sã tikô òczëszczaniô spôlënów. Pòsobny krok to je niedôwné pòdpisanié jintencjowégò lëstu przez gard Wejrowò i karno LOTOS SA ò wespółrobòce jakô sã tikô dostarczeniô wòdzykòwëch paliwów. To je wëzwëskiwanié dobrëch doswiôdczeniów – cwierdzy Czesłôw Kòrdel, przédnik zarządu MZK Wejrowò. Jeżlë plan mdze zjiscywóny tej dzél tabòru mdze jachôł tankòwóny barżi ekòlogicznym wòdzykòwim paliwã.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑