Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.17 (csb)

  • W Lãbòrgù pòwstónie Òsedlëszczowi Klub z pąktama wespiarcô familie i seniorów.
  • Latos zbiér miodu mô bëc wiele lepszi jak łoni.
  • Kònferencjô dlô szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka mdze 24 łżëkwiata w Słëpskù.

  WTÓRK 17 łżëkwiata

  • W Lãbòrgù pòwstónie Òsedlëszczowi BAZA – na jegò brëkòwnotã mdze zaadaptowónô baza Zakładu Gardowi Kòmùnikacje przë sztrase Łoketka.

  Gardowi samòrząd pòdpisôł ju ùgôdënk z wëkònywaczã robòtë. To mdze jeden z nôbarżi widocznëch elemeńtów rewitalizacje fërtla Nowi Swiat. Całownô przebùdowa òbiektu mô kòsztac 3 i pół mln zł. Tam mają bëc pąktë wespiarcô familie i seniorów i Òstrzódk do robòtë z Młodima „Nasz Môl”. Do tegò zelonosc, drësznô, môłô architektura i taras na dakù mają rôczëc do spãdzywaniô tam czasu. – Òsedlëszczowi klub z placówką dniowégò wespiarcô mët mają pòmòc w rozrzeszenim tôklów i spòlëznowëch zagróżbów nordowégò dzéla Lãbòrga – gôdô bùrméster Witóld Namëslôk. Òkróm prospòlëznowëch dzejaniów rewitalizacjô fërtla Nowi Swiat òbjimô téż jinwesticje w drodżi, kòłowé stegnë, rekreacjowé terenë. Do gromadë za to przińdze 21 mln zł, z czegò wikszi dzél ùdëtkòwią eùrodëtczi.

  • Pszczelarzowie mają nôdzejã – że latosy zbiér miodu mdze lepszi jak łoni.

  To bëła jedna z przédnëch témów kòżdorocznégò sympòzjum, jaczé bëło w Pòmòrsczim Òstrzódkù Gbùrsczi Doradzëznë.
  Miéwcowie paséków z ùczałima diskùtérowelë ò métlach na lepszé przezëmòwanié pszczołów i ùnikanié chòrosców. – Ùszłi rok dôł w tim wiele stratów – gôdôł Riszôrd Voss, przédnik Wòjewódzczi Zrzeszë Pszczelarzów we Gduńskù. Mònitoring pszczołów ju lata lateczné je prowadzony w Pòmòrsczim Ceńtrum Pszczelarstwa w Lubaniu. – Më mómë dobré wiadła w ten zymk – gôdô Jarosłôw Cychòcczi, szpecjalista do sprawów pszczelarstwa w Pòmòrsczim Òstrzódkù Gbùrsczi Doradzëznë w Lubaniu. Pszczelarsczé Sympòzjum ju drëdżi rôz towarzëło Ògrodniczim Tôrgóm. 10-tô edicjô ti rozegracje bëła w ùszłi wikeńd w Lubaniu.

  • Kònferencjô dlô szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka mdze 24 łżëkwiata w Słëpskù – to sã mòże jesz bez czile dniów zgłaszac.

  Pòtkanié pòd zéwiszczã Mòdrô lëtra òrganizëje Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié i Jinstitut Pòlonysticzi Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù. Kònferencjô mdze dérowa òd 9:00 reno do 3:00 pp. W pierszim dzélu mdą plenarné wëkładë. Prof. Daniél Kalinowsczi sã zajimie „Nônowszą lëteraturą dlô dzecy i młodëch” w nowim programòwim spòdlim dlô klasów 1-3. Profesór Adéla Kùjik – Kalinowskô òbgôdô „Kaszëbską lëteraturã òd 1989 rokù w nowim spòdlim dlô klasów 4-8, a Félicjô Bôska-Bòrzëszkòwskô „Lëteraturã we wëżigimnazjalnëch szkòłach”. Warkòwnie dlô szkólnëch pòprowadzą Tomôsz Fópka, Janusz Mamelsczi i Marzéna Dãbk. Kònferencjô „Mòdrô lëtra” mdze 24 łżëkwiata w przédnym gmachù Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù. Zapisywac to sã mòże do 20 łżëkwiata przez elektroniczną pòcztã pòd adresą edukacja@kaszubi.pl

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑