Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.18 (csb)

  • Drodżi w Wëższi Lasowiznie Lëpùsz, nikwiony przez czãżczi transpòrt drzewa mdą remòńtowóné.
  • Bùdzy wëòbrazniã czëtińców na całim swiece – “Môłi Prińc” mô szansã bëc pò kaszëbskù wëdóny.
  • W Mùzeùm Kòscérsczi Zemie òdemklë stałi wëstôwk pòswiãcony pòchôdającémù z Kòscérznr abd Henrikòwi Mùszińsczémù.

  STRZODA, 18 łżëkwiata

  • Drodżi we Wëższi Lasowiznie Lëpùsz – nikwioné przez czãżczi transpòrt drzewa, mdą remòńtowóné.

  Z Lasowégò Fùńduszu na ten cél wëszëznë Lasowiznë dadzą latos wnet 7 mln zł. Strzodczi trafią do gminów Parchòwò, Sëlëczëno, Lëpùsz, Dzemiónë, Kôrsëno i Kòscérzna, a téż do kòscérsczégò i bëtowsczégò krézu. – To mdą gruńtowé i asfaltoww drodżi – zapòwiôdô rzecznik Wëższi Lasowiznë Ana Kùkér. Remòńtowóné mdą m. jin. drodżi Lëpùsz-Tuszkòwë, Dzemiónë-Diwan i Wielé-Robôczkòwò. Robòta mô na jesz zymkù wësztartowac.

  • Klasyk swiatowi lëteraturë dopiérze przedolmaczony na przez 300 jãzëków – i dialektów mdze przistãpny w kaszëbsczim jãzëkù.

  Na pórtalu zrzutka.pl dérëje zbiérka strzodków na wëdanié Môłégò Princa w rodny mòwie. Dolmaczenié zrobił Macéj Bańdur, wëbiér pòwiôstczi Exuperégò wëchôdô z jegò ùniwersalëznë i òbjimù – klarëje dolmaczéra. Môłégò Princa to ju mòże przeczëtac w elektroniczny fòrmie na stronie pismiono.com. Terô më téż mòżemë dëtkòwò pòmòc w wëdanim papiórowi ksączi przez zrzutka.pl. Më Wama prezeńtëjemë wëjimk pòwiôstczi czëtóny przez aùtora dokazu. Przekłôd Môłégò Princa béł zrobiony z jãzëka òriginału – frãcësczégò. Macéj Bańdur przërównywôł téż ksążkã do czesczi wersje, cobë miec przëmiôr słowiańsczégò przełożënkù. Cobë ksążka bëła wëdónô to je nót minimùm 3000 zł, terô je zebróné kòle 40% tëch dëtków.

  • Jô béł primasã Pòlsczi, le mòje sërce pò kaszëbskù bije – gôdôł wczora w Kòscérznie abp Henrik Mùszińsczi.

  Wespół z terôczasnym primasã Pòlsczi Wòjcechã Pòlôkã òdemknął wëstôwk pòswiãcony jegò żëcémù i biskùpòwi robòce. Abp Mùszińsczi sã ùrodzył w Kòscérznie 85 lat nazôd. Tu skùńcził téż państwòwą i strzédną edukacjã. W latach 2009-2010 to béł Primas Pòlsczi. Na wëstôwk w Mùzeùm Kòscérsczi Zemie òn dôł m. jin. primasowsczé szatë, zabëtkòwé méble, państwòwé òdznaczenia, a téż rozmajité pùblikacje, òdjimczi i cedle. – To je dzél sërca i żëcô arcëbiskùpa, jaką òstôwiô w domôcy Kòscérznie – gôdôł na òdemkniãcym primas Pòlsczi, ks. Wòjcech Pòlôk. Stałi wëstôwk pòswiãcony żëcémù i robòce arcëbiskùpa Henrika Mùszińsczégò to mòże òbzérac na pierszim i drëdżim piãtrze Mùzeùm Kòscérsczi Zemie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑