Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.23 (csb)

  • Wiôldżi òdzéw na zrzutka.pl – dzãka wpłacywónym dëtkóm ju niedługò mòże sã pòkazac Môłi Princ pò kaszëbskù.
  • Niedzélné pòpôłnié z rodną mòwą spãdza setka ùczãstników kònkùrsu w McDonaldze w Pùckù.
  • W Rëmi òni chcą drëdżi mùral. Za bédënkama żdżą do 10 maja.

  PÒNIEDZÔŁK, 23 łżëkwiata

  • W ùszłim tidzeniu më na naji antenie gôdelë ò zbiérce na pòrtalu zrzutka.pl – jaczi cél to je wëdanié klasyka swiatowi lëteraturë Môłi Princ w kaszëbsczim przekładze.

  Pò tidzeniu sã ùdało zebrac 84% pòtrzébnëch dëtków, co pòzytiwno zaskòczëło wszëtczich – wicy ò tim rzecze Adóm Hébel.

  • Kòl sto ùczãstników – òd przedszkòlôków do licealistów – pòkazywało w Pùckù, że gôdanié pò kaszëbskù to je stil żëcô, jaczi wôrt je wëbrac.

  W niedzelã òni sã zgłosëlë do sódmi edicje kònkùrsu w restaùracje McDonald’s. Do Pùcka òni przëjachelë nié blós z bëlôcczich stronów. To dało młodëch z daleczi Kòscérznë a téż z Lãbòrga – reprezeńtowónégò przez Agnes Leszczińską, dobiwckã w kategòrie klasów 5-8. Pò prezentacje przërëchtowónégò tekstu to mùszôł òdpòwiedzec na pôrã pëtaniów jurorów. Ùczãstnicë pòwiôdelë ò lubòtnëch frizurach, snieniach na przińdnota, czë nożny balë, żebë ùdokaznic, że òni gôdają bëlno pò kaszëbskù na co dzéń. – Ten kònkùrs sã różni òd tipicznëch szkòłowëch wëdarezniów – klarëje licencjobiérca restaùracje McDonald’s w Pùckù Jack Chòdakòwsczi. Òkróm òrganizacje kònkùrsu McDonald’s w Pùckù sã wëprzédniwô tim, że to je jedurny w Pòlsce w jaczim klijeńtów sã witô pò kaszëbskù. W rodny mòwie tam są òpisóné m.jin. gòdzënë òdemkniãcô lokalu.

  • W Rëmi mają ògłoszoné kònkùrs na projecht i wëkònanié mùralu – bédënczi to mòże zgłosziwac do 10 maja.

  To ju drëgô takô pòdjimizna w Rëmi. Łoni malowidło òbzdobiło blok widoczny z krajewi szóstczi. Ti co przëjéżdżają tą ùczãszcziwóną sztrasą mògą òbzérac dzeckò co sã zybie w blónach i stolëmny merk miasta w charakterze słuńca. Terô mùral mô òbzdobic bùdink nr 24 przë Gduńsczi sztrase – to je drëdżi wôżny arterie gardu. Malodiwło bë miało bùdzëc pòzytiwné emòcje i pòkazywac gard jakno mòderny, kreatiwny i żëczny dlô strzodowiszcza. Aùtór projechty bë miôł téż wkòmpònowac w òbrôz bómë co roscą przed scaną bùdinkù. Kònkùrs na projecht i wëkònanié mùralu w Rëmi mô òdemkłi charaktér. Ùczãstnicë to mògą bëc fùlùstny lëdze abò całé karna. Zgłaszac to mòże równo jak wiele ùdbów. Kùńcowi termin wësłaniô dokazów to 10 maja. Dobiwca dostnie 2 tës zł za projecht, a téż 15 tës zł na zrobienié mùralu w terminie do 25 czerwińca.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑