Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 kwietnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.04.27 (csb)

  • Bëtowsczi zómk mdze bez bariérów dlô niefùlsprawnëch dzãka nowi gwińdze za wnet mëlión złotëch.
  • W Rëmi je nôwicy czëtińców we wejrowsczim krézu.
  • W Kartuzach gardowi tôrg wrôcô na plac przë Szkòłowi sztrase.

  PIĄTK, 27 łżëkwiata

  • Pòkrzëżacczi zómk w Bëtowie mdze barżi przistãpny dlô niefùlsprawnëch – wëszëznë gardu latos planëją tam gwińdã pòstawic.

  Na ten cél samòrząd ùżôrgôł 200 tës. zł. ùdëtkòwieniô, ze swòjégò bùdżetu wëgòspòdarzi 700 tës zł. Gwińda dô mòżlëwòtã kòrzëstaniô z bòkadnégò edukacjowò-kùlturalnégò bédënkù jinstitucjów niefùlsprawnym. Jidze m. jin. ò Zôpadnokaszëbsczé mùzeùm i Gardową Biblotekã – wëmieniwô bùrméster Bëtowa Riszôrd Sylka. Gwińda w bëtowsczim zómkù mô bëc fardich pòd kùńc smùtana.

  • Gdińsczi Ceńter Zdrowiô – je òficjalno òdemkłi.

  Òn je stwòrzony na spòdlim Wëdzélu Zdrowiô Ùrzãdu Gardu Gdinie, mô kreòwac zdrowòtną pòlitikã gardu. To mdze fąkcjonowało w miono samòrządu. Strzód przédnëch célów Gdińsczégò Ceńtra Zdrowiô to dô: analizã i òbtaksowanié zdrowòtnëch pòtrzebów gdinianów ë jinicjowanié a prowadzenié programów zrzeszonëch z profilaktiką zdrowiô – dało do wiédzë gazétné karno gdińsczégò Ùrzãdu Gardu. Ceńtrum mdze dawac wiadła ò tim jaczé zdrowòtné dzejania są prowadzoné w Gdinie, mô téż prowadzëc nadzór nad żłobkama. To je téż môl, w jaczim to mòże dostac òrzeczenié ò niefùlsprawnoscë. Gdińsczi Ceńter Zdrowiô je przë sztrasë Władisława IC 43 – w bùdinkù Hossë, na drëdżim piãtrze. Fòrmalno òn ju czile miesądzy je ôpen. Mają przeprowadzoné bezpłatné badérowania dô mieszkańców, to dało téż akcjã „Spraw(dź) się na wiosnę” w Centrum Riviera jakô sã tikô profilakticzi reka piersë ë reka szijczi rodzenicë. Zaczãlë téż pilotażowi cykel szkòleniów dlô dzôtków ze spòdlëcznëch szkòłów ò òbsłëgiwanim i pòmôganim niefùlsprawnym. Terôzka prowadzy téz szkòlenia dlô biblotekarzów, co sã ùczą migòwégò jãzëka.

  • Bibloteka w Rëmi mô nôwicy czëtińców – we wejrowsczim krézu.

  Bëlno wëpôdô téż strzód placówków z całégò wòjewództwa – wëchôdô ze statisticznégò zestôwkù za łońsczi rok.
  W Rëmi lëczba czëtińców wërazno ùrosła pò przeniesenim bibloteczi na banhóf PKP w 2014 rokù. Stacjã Kùltura i ji filie òdwiedzywô 26% mieszkańców gardu – to je ò 10% wicy. – Sukces wëchôdô z pôrã przëczënów – gôdô direchtórka bibloteczi Kristina Laskòwicz. W Stacje Kùltura są robioné warkòwnie, kòńcertë, wëstôwczi. Bibloteka je téż òdemkłô na nowé technologie. Bibloteka w Rëmi fejrëje latos 70-lecé dzejalnoscë. W maju w òbrëmienim Tidzenia Bibloteków Stacjô Kùltura òrganizëje m. jin. pòtkanié ò pisôrkach a pòétkach Pòmòrzô i gardową grã.

  • W Kartuzach gardowi tôrg wrócy na swoj historiczny plac – gmina ju pòdpisa ùgôdënk z firmą jakô pòstawi dwie hańdlowé wiatë.

  Òne mdą przë sztrase Szkòłowi i mają òżëwic hańdel w Kartuzach. Wiatë z drzewiano-stalową kònsztrukcją pòstawi firma z Bòrzestowa za kąsk wicy jak 480 tës zł. Gmina Kartuzë ùżôrga na ten cél wicy jak 360 tës zł z terôczasny Programë Rozwiju Wiejsczich Terenów. Tôrg przë Szkòłowi mô bëc dofùlowanim hańdlowi branżë przë Banofòwi. To dô apartną zonã sprzedowaniô gbùrskò-spòżëwczich produktów, w tim place na sprzedôwanié certifikòwónëch ekòlogicznëch wërobinów razã z merkã „Mój Rink.”
  Kartësczi tôrg bë miôł bëc òdemkłi nôpózni na smùtan.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑