Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.02 (csb)

  • Kaszëba z Kanadë òdkriwô krôj òjców – ò tim je nowô ksążka “Discovering Kashubia Europe” Davida Shulista.
  • W Lëni òni żdżą za zgłoszeniama do Senioradë. To je nowô spòrtowô rozegracjô z wòjewódzką rangą czerowónô do seniorów.
  • Miast pòkémónów, w Kòscérznie òni mdą Stolëmczi zbiérac. W ti klëce më sprawdzymë, jak mieszkańcóm i letnikóm sã widzą nowé sztaturë z legeńdów.

  STRZODA, 2 maja

  • Majówka to dlô Kaszëbów w Kanadze téż czas fejrowaniô pòspólno z Pòlôchama – z leżnoscë jich swiãta, ale i pòkazywaniô naji kùlturë i spôdkòwiznë na Kashub Day.

  Latos 5 maja wëdarzenióm za Wiôlgą Wòdą mdze towarzëc promòcjô ksążczi tamtészégò dzejarza Davida Shulista pòd titlã “Discovering Kashubia Europe”. W ksążce, z tegò co je ju wiedzec, bãdzemë mòglë pòznac stegnã aùtora do zrozmieniô swòji juwernotë i pòchôdaniô, a téż rézów do kraju òjców – eùropejsczich Kaszëb. To bãdze leżnosc do lepszégò pòznaniô swòji historie dlô pòtómków kanadijsczich òsadników w Ontario. Kaszëbsczi przekłôd ksążczi brzëmi “Òdkrëwającë Eùropejsczé Kaszëbë. Tatczëzna mòjich kaszëbsczich prastarków”. David Shulist to je dzejôrz i samòrządówc na Kanadijsczich Kaszëbach, laùreat nôdgrodë Stolëma, nôleżnik Kaszëbsczi Jednotë.

  • W Lëni òni żdżą za zgłoszeniama do Senioradë – to je nowô rozegracjô z wòjewódzką rangą czerowónô do seniorów, co mdą riwalizowelë w spòrtowëch kònkùrencjach.

  Miónczi mdą w dwùch wiekòwëch kategòriach: 55+ i 65+. Seniorowie bądą sztartowac w biégach na 100 i 800 métrów, ale téż skakac w dôl. Bądą téż przërëchtowóné rekreacjowé kònkùrencje jak: cëskanié ringã do célu, cëskanié kaùczukbalama, lékarską balą i marsz nordic walking. Zgłaszac to sã mòże przez telefón abò mejlowò na adresã Gminowégò Dodomù Kùlturë, gôdô direchtór Jón Trofimòwicz. To mdze téż mùszôł dostarczëc w dniu miónków pòdpisónégò pòcwierdzeniô ò procëmwskôzach do sztartu w kònkùrencjach. Rozegracjô mdze 30 czerwińca na spòrtowim sztadionie.

  • Chòc kąsk môłé i kòrusowaté, to bùdzą sympatiã letników i mieszkańców – na sztrasach Kòscérznë to mòże Stolëmë spòtkac.

  Szesc sztaturków mają pòstawioné krótkò przédnëch atrakcjów gardu. Òne mają mòbilizowac do aktiwnégò zwiédzaniô i pòznôwaniô tradicjów. Stolëmë to są 35 centimétrowé sztaturczi z brąksu, jaczé zrobił rzezbiôrz Tomôsz Radzewicz. To je mòże pòtkac przë kòscérsczi Parowòzownie, kinie Remùs, sztaturze Wëbicczégò, Mùzeùm Kòscérsczi Zemie i w òkòlim piekarëje i browarnie w ceńtrum gardu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑