Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.04 (csb)

  • Minãła 201-szô roczëzna ùrodzeniô Floriana Cenôwë – òjca kaszëbsczégò nôrodu.
  • Wëszëznë Bëtowa rôczą samòrządë z Kaszëb do włączeniô sã we wëdanié pòsobnëch dzélów pòswiôstczi ò ricerzu Bëtkù co zwiedzywô Kaszëbë.
  • „Dali, chùtczi, mòcni” – pòd tim zéwiszczã do ùdzélu w II Kaszëbsczi Spòrtowi Òlimpiadze rôczi szkòła w Lëpùszu.

  PIĄTK, 4 maja

  • Minãła 201-szô roczëzna ùrodzeniô – Floriana Cenôwë.

  Òjc najégò lëdu przëszedł na swiat 4 maja 1817 rokù w Sławòszënie. To je aùtór pierszégò pisënkù kaszëbsczégò jãzëka, a téż òdezwë „Kaszëbi do Pòlôchów” w jaczi òkreszlił sztatus Kaszëbów jakno apartnégò nôrodu, zgódno z jaczim më nie jesmë Pòlôszë, le naju parłãczi pòspólny słowiańsczi kawel. W swòjim dzejanim i pòdchôdanim wëprzédzył swòje czasë – cwierdzy Mirosłôw Kùklik, direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie m. Floriana Cenôwë. Cenôwa je zachòwóny w Przësérskù bùten Kaszëb, le na òjczësti zemie to dô place, jaczé gò ùpamiãtniwają. Na terenie, dze, jak sã docygómë, bëła familijnô chëcz Cenôwów je tôfla, w Sławòszënie më téż mòżemë òdwiedzëc zalã jegò miona i sã doznac ò nim w môlowi szkòle. Òd rokù w Swiónowie je téż pòswiãcony mù kam – jaczi ùpamiãtniwô jegò aresztowanié przez prësczé wëszëznë pò nieùdónym pòwstanim. Do deje Cenôwë dzysô w nôwikszim stãpniu narzesziwô Kaszëbskô Jednota, bò òna tak jak òn głosy nôrodną apartnosc Kaszëbów.

  • Bëtk herbù Kasztón zwiedzywô Kaszëbë – i mòże zawitac do waji gminë.

  Wëszëznë Bëtowa rôczą samòrządë z Kaszëb do włączeniô sã w wëdanié pòsobnëch dzélów pòwiôstczi ò môłim ricerzu. Ùdëtkòwienim dwùch pierszich dzélów ksążczi sã zaja gmina Bëtowò. Pierszô ksążeczka pòwiôdô ò tim skąd sã Bëtowò wzãło i ò zómkù w tim gardze. W drëdżim, jakô planowò mô bëc wëdónô pòd kùńc maja, przédny bòhatéra Bëtk zwiedzywô bëtowsczi zómk i òkòlé. – Pòsobné dzéle mają prezeńtowac przigòdë Bëtka, jaczi rëszô pòznwawac Kaszëbë – zapòwiôdô bùrméster Bëtowa Riszôrd Sylka. Aùtórka cyklu pòwiôstków ò Bëtkù to je znónô plesta Ana Glëszczińskô.

  • Rëgna rekrutacjô do II Kaszëbsczi Spòrtowi Òlimpiadë – w Lëpùszu.

  Mògą w ni wësztartowac ùczniacë spòdlëcznëch szkòłów, jaczi na co dzéń sã kaszëbsczégò ùczą. Zgłoszenia to je nót wësélac do 8 maja. Òlimpiada mdze pòd zéwiszczã „Dali, chùtczi, mòcni – spòrtowé rozegracje w Remùsowim Lipnie”. Miónkarze mdą riwalizowelë w 6 jindiwidualnëch kategòriach i 3 karnowëch taczich jak: szczudła, kùlanié krãgla, stolëmòwi kam, czë skòczk. – Wszëtczé są òpiarté na mòtiwac z lëteraturë, abò lëdowëch grach – gôdô òrganizatórka Justina Mikòłajczik z Karna Szkòłów w Lëpùszu. Na Òlimpiadze mdze sã téż òceniwac nôlepszi kaszëbsczi doping. Zgłoszenia ùdzélu to je nót wësélac do 8 maja na adresã kaszubska-olimpiada@wp.pl. Mésterstwa mdą 24 maja na bòjiszczu przë Karnie Szkòłów w Lëpùszu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑