Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.07 (csb)

  • To mdze wicy robòtë, jak zakłôdelë przë mòdernizacje banhòfù PKP w Kòscérznie. Nimò tegò òbiekt mô bëc fardich do rujana tegò rokù.
  • Ùdało sã zebrac dëtczi na Môłégò Princa – całi czas równak mòżemë pòmòc w jesz lepszim jegò wëdanim.
  • Na mùzyczné przesłëchania do Gardowégò Dodomù Kùlturë rôczą òrganizatorowie kònkùrsu Rëmsczi Wòkal. Casting – 8 maja.

  PÒNIEDZÔŁK, 7 maja

  • Nimò dodôwkòwi robòtë, banhóf PKP w Kòscérznie – mô bëc zmòdernizowóny do kùńca rujana.

  Òb czas robòtë wëszło, że bùdink wëmôgô systemë òdwòdnieniô, a téż zmianë gwińdë na platfòrmã do przewòżeniô niefùlsprawnëch. Jinwesticjô, pò pôrã próbach wëbraniô wëkònywacza, rëgnãła wczasnym zymkã. Ji kòszt je rechòwóny na 8 mln 700 tës zł. – Dodôwkòwô robòta mòże dac wicy kòsztó – gôdô bùrméster Michôł Majewsczi. W zmòdernizowónym òbiekce mô bëc przistãpnô dlô pasażérów kasa, żdalniô i szituzë. W drëdżich jizbach wëszëznë planëją òdemknąc czëtnicã i restaùracjã.

  • Pòwiôstka dlô dzecy i ùstnëch, jaczi akcjô sã dzeje na môłëch planétach – kù reszce mdze pò kaszëbskù.

  Ju mòżemë jã przeczëtac na pòrtalu pismiono.com, a jesz przez czile dniów na pòrtalu zrzutka.pl mòżemë dołożëc dëtczi na ksążkòwą pùblikacjã. Akcjô zbiéraniô strzodków sã pòtka z wiôlgą aprobatą i ùdało sã ju zebrac pasowną lëczbã dëtków, le nadwëżka dô mòżlëwòtã lepszégò kwalitetu wëdôwkù. Wpłacëc mòżemë pieńdze na pòrtalu zrzutka.pl pòd akcją Môłi Princ, czyli Mały Książę po kaszubsku. To nie je slédnô rzecz, jaką aùtór przekładu Macéj Bańdur chce przetlómaczëc na kaszëbsczi jãzëk. Môłi Princ to mdze téż pierszi papiórowi wëdôwk w alternatiwnym pisënkù zabédowónym przez Bańdura jakno òrtografnô systema kaszëbsczégò jãzëka.

  • Òd castingù sã zaczinô trzecô edicjô kònkùrsu – Rëmsczi Wòkal.

  8 maja w Gardowim Dodomù Kùlturë w Rëmi mdą przesłëchania, na jaczé są rôczony wszëtcë òd 14 rokù żëcégò. To je nót zaspiéwac wëbróny przez sebie dokôz a capella abò z pòdkładã – gôdô direchtórka Gardowégò Dodomù Kùlturë Agnes Skawińskô. Ti, co przeńdą wstãpną kwalifikacjã òb czas castingù mdą mielë leżnosc trafic na spiéwné warkòwnie i pòznac krëjamnotë jinterpretacje frantówczi. Dobiwca kònkùrsu nagrô piesniã w profesjonalnym nagraniowim sztudiu. Zwësk mdą mielë téż drëdżi finaliscë kònkùrsu – dodôwô Agnes Skawińskô. Finałowô Gala kònkùrsu Rëmsczi Wòkal mdze 8 czerwińca, a casting 8 maja w gòdzënach òd 4:00 pò pôłnim do 10:00 wieczór w Gardowim Dodomù Kùlturë w Rëmi.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑