Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.09 (csb)

  • Pòmòrsczé czôłenkòwé Szpùrë ju w realizacje – hôwindżi, przenosczi i stanice sã pòjawią jesz latos na Wierzëcë, Wdze, Brdze i Redëni.
  • W Kartuzach pierszi rôz òni nôdgrodzą wieledzetné familie. Rëgnął nabiér do kònkùrs „Perła dla Życia”.
  • W Kòsôkòwie jesz kòl 3 niedzelów mdą dérowac tôkle na sztrase Derdowsczégò. Wëkùńczeniowô robòta mô dérowac do kùńca maja.

  STRZODA, 9 maja

  • Na Wierzëcë, Wdze, Brdze i Redëni – na tëch rzékach nôrëchli sã pòjawi nowô jinfrasztruktura w òbrëmienim Pòmòrsczich Czôłenkòwëch Szpùrów.

  Pòtkania jaczé òcenią stón relizacje projechtu na Pòmòrzim òrganizëją robòtnicë Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu. Jedno z nich bëło wczora w gminie Kòscérzna, jakô zjicywô 12 jinwesticjów na rzékach Wda i Wierzëca. Pòmòrsczé Czôłenkòwé Szpùrë òbjimają do gromadë 16 projechtów w pôrãdzesąt gminach na Pòmòrzim. W jich òbrëmienim mają pòwstac hôwindżi, przenosczi i stanice na 32 szpùrach. – Dzél jinwesticjów mdze jesz latos realizowónô – gôdô Rafôł Wasyl z Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu. Dzél gminów jesz ni mô wëbróné wëkònywaczów jinwesticjów przez wiedno drogszé bédënczi firmów – dodôwô Rafôł Wasyl. Wszëtczé jinwesticje na czôłenkòwëch szpùrach mają pòwstac do 2020 rokù.

  • W Kartuzach pòsobny rôz òni nôdgrodzą wieledzetné familie – rëgnął tam nabiér do kònkùrsu „Perła dlô Żëcô”.

  Jegò cél to je promòcjô wieledzetnoscë i zôstãpczégò dozéru ë achtniãcé codniowi robòtë przë wielnym pòtomstwie.
  Kańidaturë familiów mògą zgłosziwac òrganizacje i priwatny lëdze. Kòmisjô mdze òbtaksowiwa zwënédżi nôleżników familie i spòlëznową dzejalnosc – gôdô direchtór kartësczégò PCPR-u Grégór Mikiczuk. Dobirwcowie mògą rechòwac na vouczerë wôrtné 2 tës. zł. na kùpienié sprzãtu AGD i wanogã do Rekreacjowò-Edukacjowégò Parkù w Sôrbskù. Zgłoszenia są przëjimóné do 18 czerwińca. Zgłoszeniowô kôrta i regùlamin je na jinternetowi stronie kartësczégò krézu i Krézowégò Ceńtrum Pòmòcë Familie.

  • W Kòsôkòwie jesz kòl 3 niedzelów mdą dérowac tôkle na sztrase Derdowsczégò – wëkùńczeniowô robòta mô dérowac do kùńca maja.

  To je nowô droga, jakô mô pòlepszëc aùtołową rëszbã midzë Kòsôkòwã a Gdinią. Na ji pòstawienié gmina Kòsôkòwò ùżôrga dëtczi z tzw. schetinówków, a do gromadë za to przëszło 9 mln zł. Òd zôczątkù pòstawilë jezdniã, chòdniszcze i kòłową stegnã. Robòta je na finiszu, ale dopiérze tam je ògreńczenié chùtkòscë do 30 km/h. Mô bëc zniosłé jak sã môj skùńczi – deklarëje zôstãpca wójta gminë Kòsôkòwò Môrcën Majk. Żebë pòlepszëc rëszbã òni mają zmienioné cykel widowi zygnalizacje na skrziżowanim Derdowsczégò z Dãbeka w Gdinie. Zmianë mają pòmòc włączëc sã do rëszbë òd stronë Kòsôkòwa.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑