Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 10 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.10 (csb)

  • Chcemë pòdsztrichiwac kaszëbską juwernotã – apelëje do wiérnëch i pielgrzimów kùstosz Wielewsczi Kalwarie przed Òdpùstã Pańsczégò Wniebòwstąpieniô.
  • Sztudérze z Mògùncje przëzérają sã rewitalizacje kaszëbsczégò – dérëje prawie òbjôzd pò najëch stronach.
  • Spiéwac kòżdi mòże a nôlepi pò kaszëbskù – rôczą òrganizatorowie spiéwny akcje na Zjezdze Kaszëbów.

  CZWIÔRTK, 10 maja

  • Piechtné, kòłowé, biegòwé, a nawet mòtocyklowé – wnet 30 pielgrzimków przińdze w sobòtã na Wielewską Kalwariã na coroczny Òdpùst Pańsczégò Wniebòwstąpieni.

  Wiérny gò ùtczą i pòdzãkùją za łońską kòrunacjã òbrazu Matczi Bòsczi Pòceszbë. Ùroczëznë mają nôrodną òprawã. Liturgiô słowa na sëmie mdze w rodny mòwie, a kùstosz sanktuarium rôczi pielgrzimów do pòdsztrichiwaniô swòji juwernotë przez fanë i òbleczenié. – Wielewskô Kalwariô to je religijné ceńtrum Pôłniowëch Kaszëb – pòdczôrchiwô ksądz Jón Flisykòwsczi. Ùroczësté przëwitanié pielgrzimków z pòkłonama feretronów mët bądze przed kòscołã we Wielim w sobòtã ò 12:00. Ò 3:00 je zaplanowónô Krziżewô Droga na Kalwarie, a ò 8:00 wieczór kòńcert ùwielbieniô, jaczi pòprawdzy Pioter Pawlicczi z Chùrã Gospel. Pielgrzimczi rëgną nazôd w niedzelã pò ùroczësti sëmie ò 10:00

  • Sprawdzenié, czë na najëch òczach dzeje sã òdroda jãzëka, czë leno fòlkloristné dzejanié – mają sztudérze z Mògùncje, jaczi zwiedzywają Kaszëbë i robią fòtografną dokùmentacjã.

  W tim tidzeniu òbjadą naszã zemiã òd pôłnia do nordë, zwiedzywają wôżné kùlturowé òbiektë, pòznôwają lëdzy i wëmieniwają doswiôdczenia ze sztudérama germanisticzi ë etnofilologie ze Gduńska. Efektë robòtë mają bëc pòkôzóné na wëstôwkach. W zamëszlënkù ten projecht mô jesz dérowac – zapòwiôdô profesór Michael Ziman, z Wëdzélu Kùlturny Antropòlogie na Ùniwersytece w Mògùncje. Gôdô Òliwia Mùrawskô, jakô prowadzy projecht. Sztudérze jakno przińdny kùlturowi antropòlogòwie mają ju pierszé wniosczi z badérowaniô stanu juwernotë kaszëbsczégò nôrodu. Dodôwô Gracjón Fópka, sztudéra etnofilologie na Gduńsczim Ùniwersytece. Wanoga mdze dérowa do kùńca tegò tidzenia, pózni òdjimczi zrobioné òb czas wãdrów i efektë badérowaniów bądą prezeńtowóné midzë jinyma we Gduńskù.

  • Lëzëno 7 lëpińca bądze – rozspiéwóné.

  Hùrmë spiéwającëch sã spòdzéwają na Swiatowim Zjezdze Kaszëbów, na jaczim bãdze akcjô “Pòspólné Kaszëbów Spiéwanié” – wëkònanié 3 dokazów dirigòwónëch przez Anã Łukaszik ze Żelëstrzewa. Kòżdi mòże dołączëc do spiéwù i wëkònac spòkójné Kaszëbsczé Jezora, welech Welewetkã i nawiązywającą do placu wëdarzeniô frantówkã ò Lëzënie. To mdze pierszô edicjô Pòspólnégò Spiéwaniô, nié przez przëtrôfk na plac je wëbróné Lëzëno, jaczé je niefòrmalną Mùzyczną Stolëcą Kaszëb. Cél akcje to je zôchãcba do syganiô do naszégò repertuaru nié le przez profesjonalëstów – gôdô ùdbòdôwôcz akcje Tomôsz Fópka. Swiãto jaczim je Zjôzd mô bëc tedë zôczątkã spiéwny przigòdë. Kòżdi chto chce wëkònywac dokazë bãdze mógł wząc szpecjalny biuletin z załączonym spiéwnikã na Zjezdze. Jinicjatór akcje Tomôsz Fópka zachãcywô téż do jiny leżnoscë na wëkònywanié piesniów – Kaszëbsczégò Jidola, jaczégò przesłëchania zaczną sã ju w pòniedzôłk. W historie pòsobnëch edicjów widzymë jak wiele kònkùrs dôł jegò laùreatóm – pòdsztrichiwô. Przesłëchania sztartëją w pòniedzôłk, dze i czedë mòże sã pòjawic je òpisóné na radiokaszebe.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑