Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.11 (csb)

  • Ju za dwie niedzele nôlepszi recytatorowie sã pòtkają na 47 finale kònkùrsu „Rodnô mòwa”.
  • Lëdowi ùtwórcowie do 20 czerwińca mògą zgłaszac swòje dokazë w I Kònkùrsu Lëdowégò Kùńsztu m. Józefa Chełmòwsczégò.
  • W Kòscérznie òd miesądza dérëje kùrs kaszëbsczégò jãzëka. Më sprawdzymë, czegò òni sã ju mają naùczoné.

  PIĄTK, 11 maja

  • Ju za dwie niedzele nôlepszi recytatorowie sã pòtkają na – 47 finale kònkùrsu „Rodnô Mòwa”.

  Òn zachãcywô do pòznôwaniô lëteraturë i snôżoscë najégò jãzëka. Do Kòscérznë na krézowi etap z ùczãstnikama przëszlë jich starszi jaczi dzãka kònkùrsowi téż pòznôwają rodną mòwã. 47. finał Kònkùrsu Rodnô Mòwa mdze 26 i 27 maja w Chmielnie.

  • Kònkùrs dlô lëdowëch ùtwórców mô ògłoszoné Ceńtrum Kùlturë i Bibloteczi w Brusach wespół – z Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie. Patrón to je Józef Chełmòwsczi.

  Ùmarłi 5 lat nazôd artista z szeroczima zajinteresowaniama robił m. jin. pòlichromòwóné sztaturë, malowôł na szkle i płótnie, twòrził mùzyczné jinstrumeńtë. Przédny cél kònkùrsu to nie je zrobienié tegò na to samò mòdło, le ùpamiãtnienié ti bëlny pòstacje. Wzyc ùdzél mògą ùtwórcowie z wòjewództwów: pòmòrsczégò, zôpadnopòmòrsczégò i kùjawskò-pòmòrsczégò. Òni mògą zgłaszac swòje sztaturë i plaskaté sztaturë w drzewie, òbrazë na szkle i płótnie – nié mni jak 3 dokazë i nié wicy jak 6. Òni za nima czekają w Zôpadnokaszëbsczim Mùzeùm w Bëtowie. Termin mijô 20 czerwińca. Przédnô nôdgroda to je 3 tës. zł i sztaturka. Dzél dokazów bãdze ekspònowóny na pòkònkùrsowim wëstôwkù w Kaszëbsczim Dodomù m. Józefa Chełmòwsczégò w Brusach. Mô bëc òdemkłô òd 6 lëpińca do kùńca zélnika.

  • Òd miesądza w Kòscérznie dérëje jintensywny kùrs – kaszëbsczégò jãzëka.

  Bierzą w nim ùdzél robòtnicë Kòscérsczégò Dodomù Kùlturë z direchtorã mët, szkólny i gazétnicë. Prowadzy gò nasza redakcjôwô kòleżanka Ana Cupa-Dzemińskô. Ùczãstnicë sã pòtikają rôz na tidzéń i òb 2 gòdzënë czwiczą nade wszëtkò gôdanié pò kaszëbskù. Pòznają gramatikã, nową słowiznã i lëteraturã. Kùrs kaszëbsczégò jãzëka je òrganizowóny przez Kòscérsczi Dodóm Kùlturë pierszi rôz. Pòtkania są w Strzélnicë w kòżdi czwiôrtk ò 6 wieczór.

  • 14 maja më zaczniemë szëkanié – za Kaszëbsczim Jidolã 2018.

  Pierszé przesłëchanié mdze w Kaszëbsczi Filharmónie we Wejrowie. To je ju sódmô edicjô. Na zôczątk to mùszi zaprezeńtowac równo jaką frantówkã – np. swòjã lubòtną. Zakwalifikòwóny do pòsobnëch etapów mdą szlifòwelë swòje ùmiejãtnoscë w spiéwie, kaszëbsczim i zachòwanim na binie. – To je szansa cobë rozwinąc swòjã pasjã – gôdô Tomôsz Fópka, jaczi prowadzy z ùczãstnikama Kaszëbsczégò Jidola warkòwnie z rodny mòwë. Kònkùrs je czerowóny do lëdzy òd 13-égò do 30-égò rokù żëcô. Pierszé przesłëchanié do Kaszëbsczégò Jidola 2018 mdze 14 maja w Kaszëbsczi Filharmónie, Gdinie, Kartuzach, Bëtowie i Lãbòrgù. Wiedno òd 4:00 do 6:00.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑