Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.14 (csb)

  • Zasłëżony dostelë nôdgrodã w stolëczym gardze – w niedzelã gduńsczi part Zrzeszeniô dôł medale Bądkòwsczégò.
  • Krëjamnô ùszłota, kréw na rãkach i wiôlgô miłota – pò premierze Sobótczi Teater Zymk rôczi na wtórkòwi szpëtôkel.
  • Wicy jak 8 i pół tës. lëdzy sã zgłosëło do loterie „Rozrechùj PIT w Gdinie”.

  PÒNIEDZÔŁK, 14 maja

  • 13 maja we Gduńskù bëła ùroczëzna tamtészégò partu KPZ – Òb czas mszë swiãti dało sã dozdrzec wiele przedstôwców artistnégò swiata.

  Medal Bądkòwsczégò ju w swiãtnicë – kòscele sw. Jana dostôł ksądz Niedałtowsczi, jaczi pòswiãcył tôflã, co ùpamiãtniwô stwòrzenié Kaszëbsczégò Dodomù we Gduńskù. Pózni, na ùroczëznach jistné medale dostelë Helena Przewłockô, Élżbiéta i Eùgeniusz Prëczkòwscë, a pòsmiertny medal dlô Wòjcecha Czedrowsczégò òdebra Renata Czedrowskô. Niebëtny na rozdanim béł prof. Józef Bòrzëszkòwsczi, jaczi swòje wëprzédnienié dostnie przë jiny leżnoscë. Medale są dôwóné òd 2009 rokù przez stolëczny part Zrzeszeniô. Na pòtkanim Eùgeniusz Prëczkòwsczi pòdztrichiwôł dobré relacje gòspòdarzów z całim banińsczim partã, chtërnégò nôleżnikã òd zôcztkù je ten gazétnik.

  • W Sobòtã w Żelëstrzewie béł sąd nad kaszëbską historią – padło wiele kriticznëch słowów ò stôrim i młodim pòkòlenim.

  Taczi béł cél szpëtôklu “Sobótka”, jaczi je òpiarti ò zwëk pùblëcznégò wëznaniô winów. To je głos najégò pòkòleniô, chtërno mô cos do załatwieniô – gôdô Patrik Mùdlawa, jaczi graje Łukasza – przédną pòstacjã dramë. Szpëtôkel mdze wëstawiony we wtórk ò 7 wieczór w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Wstãp na wëdarzenié je wòlny.

  • Wicy jak 8 i pół tës. lëdzy sã zgłosëło do ùdzélu w loterie „Rozrechùj PIT w Gdinie” – 15 maja w Ùrzãdze Gardu mdze losowanié nôdgrodów.

  To sygło pamiãtac ò wskôzanim w deklaracje placu zamieszkaniô, złożëc PIT w jednym z gdińsczich Skôrbòwëch Ùrzãdów i sã zaregistrowac na jinternetowim pòrtalu. – Cygniãcé kawlów z nôdgrodama to mdze finał akcje jakô przëbôcziwô mieszkańcóm Gdinie, że òni nie darwają bëc zameldowóny w gardze cobë òstawic w nim dzél swòjégò pòdatkù – gôdô prezydeńt Gdinie Wòjcech Szczurk. Do ùdzélu w loterie „Rozrechùj PIT w Gdinie” sã zgłosëło 4 tës 590 białków i 4 tës 107 chłopów. Transmisjã z cygniãcô kawlów z nôdgrodama w Gardowim Ùrzãdze to mdze mógł òbezdrzec na stronie gdynia.pl W pùlë to dô òsobòwi aùtół i dwa gardowé kòła a sédmë karnétów na wszëtczé 4 dnie festiwalu Open’er.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑