Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.16 (csb)

  • Pòmòże w codniowim żëcym i na rinkù robòtë – w kòscérsczim krézu rëgnął projecht „Asysteńt niefùlsprawnégò”.
  • Czaplink kòl Skrzeszewa to nôternô atrakcjô Kaszëb – przecygô corôz wicy turistów.
  • W Rëmi mają wznowioné kònkùrs na mùral – w ùszłi edicje to sã nie ùdało nalézc dobiwcë.

  STRZODA, 16 maja

  • 20 niefùpsrawnëch z kòscérsczégò i bëtowsczégò krézu – mdze miało lepszą szansã wlézeniô na rink robòtë.

  Pòmòże jima w tim „Asysteńt” z ùnijnégò projechtu realizowónégò przez Fùńdacjã „Sprawny jinaczi” i kòscérsczi PCPR. Rolą asysteńta mdze pòmòc w codniowim żëcym i ùdzél w treningach jaczé òceniwają mòżlëwòtë niefùlsprawnégò na rinkù robòtë. Ta òsoba pòmòże w nalézenim robòtë i zaadaptowanim sã w nowim strzodowiszczu – gôdô direchtórka Krézowégò Ceńtrum Pòmòcë Familie w Kòscérznie, Marzéna Hińca. Asysteńt pòmòże dzesątce lëdzy z gminów Stôrô Kiszewa i Lëniewò ë dzesãc mieszkańcóm Bëtowa i Miastka. Programa mdze dérowa do lëpińca na drëdżi rok.

  • Na drëdżi tidzéń mdze drëdżé pòtkanié – z cyklu Pùcczé Czwiôrtczi z Geszeftã.

  Dlô wëmiaë doswiôdczeniów, dobiwaniô nowi wiédzë i narzesziwaniô łączbë òrganizëją gò Robòtodôwôcze Pòmòrzô dlô pòdjimarzów z regionu. Tą razą pòd zéwiszczã „Môsz të firmã? Môsz të ùdbã? Wëżorgôj dëczi na rozwiij!”. Òkróm przedstôwcë pùcczégò pòstrzédniaka głos zabierzą téż: Katarzëna Klimiczuk ze spółczi Solutions4Bisuness [soluszyns for biznes] i Jack Baczewsczi z Bankù Krajewégò Gòspòdarstwa. Drëdżi Pùcczi Czwiôrtk z Geszeftã mdze 24 maja ò 5:00 pò pôłnim z Hòtelu „Wieniawa” w Górnym Rekòwie. Pòwrózk do registracje to mòże nalézc na radiokaszebe.pl

  • Redota i ptôszi trzôsk zôs je – w Skrzeszewie kòl Serakòjc.

  Nimò chajowëch znikwieniów z łońsczégò rokù, czaple przëlecałë nazôd z afrikańsczich wanogów. Òd lat latecznëch kòl wsë Skrzeszewò mają swój rezerwat. Rechùje òn kòl 50 gniôzdów. Je òn òsoblëwą atrakcją dlô turistów i òrnitologów. Wëbrała sã tam Ana Cupa-Dzemińskô.

  • W Rëmi mają wznowioné kònkùrs na mùral – jaczi mô òbzdobic blok przë Gduńsczi 24.

  Gardowi samòrząd pòdzãkòwôł aùtoróm nadesłónëch dokazów i dôł do wiédzë, że nie wëbrelë dobiwcë. Stądka decyzjô ò ùniewaznienim kònkùrsu i wznowienim gò. Jidze ò zaprojechtowanié i wëkònanié stolëmnégò malowidła jaczé òbzdobi blok przë rëchlëwi sztrasë i sã wkòmpònëje w bómë jaczé tam roscą. Mùral to mô bëc wizytkôrta gardu jistno jak zrobiony łońsczégò rokù w placu widocznym z krajewi drodżi nr 6. Malowidło bë miało sã pòzytiwno parłãczëc i pòkazywac, że gard je mòderny, kreatiwny i drëszny rodze. Kònkùrs mô òdemkłi charaktér, ùdzél mògą brac fùlùstné òsobë abò całé grëpë. Kòżdi mòże złosëc nieògreńczoną lëczbã ùdbów. Termin sélaniô dokazów mijô 4 czerwińca. Dobiwca dostnie 2 tës. zł za projecht i pòsobné 15 tës za wëkònanié mùralu do kùńca lëpińca tegò rokù. Na jinternetowi stronie gardu rumia.eu to mòże òbezdrzec dokazë jaczé sã zakwalifikòwałë do finałowégò etapù nierozrzeszony edicje.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑