Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.17 (csb)

  • Wiedno mni szansów na zajistenienié w Kaszëbsczim Jidolu 2018 – przesłëchania mdą dérowałë do sobòtë.
  • W Bëtowie sã zacza mòdernizacjô zabëtkòwégò banowégò mòstu nad Bòrëją.
  • Na Eùropejską Noc Mùzeów òni sã szëkùją m. jin. w Kartuzach, Przedkòwie i Żukòwie.

  CZWIÔRTK, 17 maja

  • Wiedno mni szansów na zajistenienié w Kaszëbsczim Jidolu 2018 – przesłëchania mdą dérowałë do sobòtë.

  Më szukómë za zdolnyma młodima wòkalistama z Kaszëb, co chcą spróbòwac swòjëch mòców na binie. – To je szansa na dobëcé nowëch ùmiejãtnotów i przeżëcé przigòdë – rôczi jurórka i prowadniczka wòkalnëch warkòwniów Werónka Kòrtas. Sprawdzëc sã w najim kònkùrsu mògą lëdze przed 30-tką, dólnô greńca wiekù to 13 lat. Spòdlëczny warënk to je téż miłota do spiéwù. Przesłëchania mdą do gromadë w szesc gardach Kaszëb, mdą dérowałë do sobòtë. Za kańdidatama do Kaszëbsczégò Jidola jury żdże wiedno òd 4:00 do 6:00. Do regùlaminu jô òdséóm na radiokaszebe.pl.

  • W Bëtowie sã zacza mòdernizacjô zabëtkòwégò banowégò mòstu – nad Bòrëją.

  Òdnowioné mdą téż pòmiemiecczé lëtersczé smãtarze i jiluminacjô bëtowsczégò zómkù. Na ten projecht gard ùżorgôł wicy jak 3 mln zł z Regionalny Òperacjowi Programë. Robòta sã zacza òd zmòcnieniô kònsztrukcje mòstu, jaczi lata lateczné béł w baro lëchim technicznym stanie. – Òbiekt pòwstôł w II-dzi pòłowie 19 stalata i to je jeden z nôwikszich zabëtków gardu – pòdsztrichiwô bùrméster Riszôrd Sylka. Rewitalizacjô zabëtkòwégò mòstu mô sã skùńczëc w séwnikù. Tedë òn mdze ùprzëstãpniony do brëkòwaniô piechtnym i kòłownikóm.

  • Na Eùropejską Noc Mùzeów skòpicą atrakcjów – szëkùją placówczi w regionie.

  To w tã sobòtã. W kartësczim krézu nocné zwiedzywanié mdze w Kartuzach, Przedkòwie i żukòwie. W coroczny akcje mùzea są przistãpné za darmòka, czãsto tam mòże zwiedzywac place colemało nieprzistãpné. W sobòtã òd 8:00 wieczór w Żukòwie to mdze mógł zwiedzëc kriptã w kòlegiace. Téż òd 8 wieczór w Przedkòwie to sã mòże zapòznawac ze zbiérama Mùzeùm Fòjerwérów – jedurny taczi placówczi na Pòmòrzim. Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach za to nãcy atrakcjama dlô dzôtków i wëstãpã lëdowi kapelë. – To dô téż prezentacjã ksążczi Dariusza Dolatowsczégò ò Dzejach Kartuz – rôczi direchtórka Barbara Kąkól. Eùropejskô Noc Mùzeów mdze 19 maja.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑