Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.21 (csb)

  • Przed hańdlarzama co bédëją pòtrôwnicë z jimpòrtu jakno domôcé przestrzégô Kaszëbskô Stowôra Produceńtów Malënë.
  • Rozmajitosc fòrmów i szeroczi témiznowi przekrój aktorów – taczé bëło X Wieżowisko w Gnieiwnie.
  • W Gdinie jesz tidzéń mòże zgłaszac ùwôdżi do bédowónëch lokalizacjów 10 mierników kwalitetu lëftu.

  PÒNIEDZÔŁK, 21 maja

  • Pòtrôwnicë sprzedôwóné terô jakno kaszëbsczé zycher nie są naszé – przestrzégają w Stowôrze Produceńtów Malënë.

  To je reakcjô na film jinternaùtczi z Dólnégò Szląska. Białka òpùblikòwa w sécë nagranié przeladowiwaniô jimpòrtowónégò brzadu do kòszików. Òszëkańcowie chcą pòdwëższëc jich priz, bò na rinkù to ju jidze dostac pòtrôwnicë z pôłniô Pòlsczi jaczé dozdrzeniwają pòd fòlią abò w szklarniach. Kaszëbskô malëna dopiérze kwitnie, tej òna mdze do dostaniô nôrëchli w czerwińcu – gôdô Édita Klôsa z Kaszëbsczi Stowôrë Produceńtów Malënë. Kaszëbsczi malënë to latos mòże dac wiele, bò pierszi rôz òd wiele lat to nie dało przëmrozków. Plantatorowie sã równak jiscą tim, że to nie padô.

  • To bëło richtich swiãto amatorsczégò teatru – dwadniowé, 10-té Wieżowisko w Gniewinie.

  Òb dwa dnie na binie sã pòkôzało wicy jak 30 grëpów – dlô riwalizacje, le téż wëmianë doswiôdczeniów, cobë pòdezdrzec i bic brawò tima z jaczima dzelą swòje pasje. Wëstãpiwelë i seniorowie i dzôtczi – gôdô òrganizatórka kònkùrsu Wioleta Majer Szréder. Tak jak rozmajiti je wiekòwi przekrój, tak téż rozmajité dąło fòrmë i témiznã szpëtôklów. Dlô wiele amatorów teatralnégò kùńszty coroczné pòtkania w Gniewinie to je tradicjôw – jak dlô karna MIX Blue z Bólszewa. Gôdô Jula Pawelc, jakô ze swòjim karnã przërëchtowa szpëtôkel „Żabusia” Gabrielë Zôpòlsczi. Do gromadë w widzawiszczowò-kinowi zalë w Gniewinie wëstawilë 37 przedstôwków.

  • W Gdinie òni pitają mieszkańców dze bë miałë bëc zamòńtowóné nowé mierniczi lëftu – dogôdënczi w ti sprawie warają do 28 maja.

  Mierników to dô 10. Ùrzãdnicë bédëją, cobë 8 zamòńtowac przë syrenach gardowi systemë retënkòwégò òdkôzywaniô, a dwa na òbswiatowëch bùdinkach w Babich Dołach i Demptowie. To mdze dofùlowanié fąkcjonëjącëch ju w Gdinie trzech stacjów Państwòwégò Mònitoringù Strzodowiszcza – gôdô Michôł Gùcz, wiceprezydeńt gardu. Za kùpienié i zamòńtowanié mierników ë wdrożenié systemë zbiéraniô i prezeńtacje efektów na stronie to mô przińc kòl 120 tës. zł. Ò to, żebë òdczëtë bëłë genaù mają zadbóné programiscë spółczi Excento jakô słëchô Gduńsczi Pòlitechnice. Klarowôł prof. Jack Gãbicczi z Gduńsczi Pòlitechniczi. Kôrtã z bédënkã lokalizacje mierników kwalitetu lëftu mają òpùblikòwóné na stronie gdynia.pl. Ùwôdżi do 28 maja to mòże mejlowò składac we Wëdzélu Strzodowiszcza Ùrzãdu Gardu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑