Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.22 (csb)

  • Człowiek sukcesu, jaczi sã nim nie czëje – w Lëzënie gòscã cyklu pòtkaniów jinspirëjącëch lëdzy béł ks. Jón Perszón.
  • W Gdinie sã w czwiôrtk zacznie 6 midzënôrodnô kònferencjô pòswiãconô mòderniznie w tim gardze i w Eùropie.
  • Pòmòrskô Radzëzna Pòdjimaniô zaapelowa do premiérë ò przëspiészenié wëdôwaniô cëzyńcóm pòzwòleniów na robòtã.

  WTÓRK, 22 maja

  • Ks. prof. Jón Perszón to béł gòsc pòtkaniô w Lëzënie – jaczé mô jinspirowac młodëch z gminë.

  To je dzél cyklu òrganizowónégò przez tamtészą biblotekã. Rôz na pół rokù są rôczony lëdze co sztamùją z Lëzëna i mają co zwënégòwóné. – I mògą bëc wzorã, òsoblëwie dlô młodëch co szëkają za swòją żëcową stegną – gôdô direchórka Pùblëczny Bibloteczi w Lëzënie Maria Krosnickô. Ks. prof. Jón Perszón terô mieszkô i robi w Torniu, a znóny je nade wszëtkò z wiele pùblikacjów ò religijnym żëcym kaszëbsczégò nôrodu. Òrganizëje téż pielgrzimkã z Hélu na Jasną Górã. To wszëtkò – jak gôdôł na pòtkanim – to je brzôd pòtkaniô na swòji drodze pasownëch lëdzy i dzejanim Òpatrznoscë. Ks. Perszón téż zdradzył, że sã zajinteresowôł òjczëstą mòwą czej pòznôł sytuacjã walijsczégò jãzëka i jegò rewitalizacjã. Pòtkania z lëdzama sukcesu z Lëzëna sã òdbiwają na zymk i na jeséń.

  • W Gdinie sã zacznie w czwiôrtk 6. midzënôrodnô ùczałô kònferencjô – pòswiãconô mòderniznie w tim gardze i w Eùropie.

  Wstãp je bezpłatny. Wëdarzenié mdze warac trzë dnie – z czegò dwa pierszé są ôpen dlô pùblëcznoscë. Czwiôrtk mdze całi pòswiãcony gdińsczim témóm – rôczi do ùdzélu wiceprezydeńt Gdinie Mark Stãpa. Gdiniô to je apartny, gardowi zbiér mòdernistny zabùdowë z westrzédnym gardã ùznónym za Sztaturã Historie. Na kònferencje mdze pòcwierdzoné ji nôleżnictwò w midzënôrodny òrganizacje jakô wespiérô ùczałé badérowania i dokùmeńtacjã mòderniznë w architekturze. – Takô dokùmeńtacjô pòwstôwô téż jakno efekt tëch cyklicznëch zéńdzeniów – gôdô Róbert Hirsch, gardowi kònzerwatór zabëtków w Gdinie. Kònferencjô „Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni” sã zacznie w czwiôrtk ò 10:00 – w Pòmòrsczim Ùczało-Technologicznym Parkù Gdiniô.

  • Pòmòrskô Radzëzna Pòdjimaniô zaapelowa do premiérë ò przëspiészenié wëdôwaniô – cëzyńcóm pòzwòleniów na robòtã.

  Na Pòmòrzim cëzyńcowie żdżą za nima nawet pół rokù. W tim czasu tracą nié le òni, le i pòmòrsczi robòtodôwôcze i gòspòdarka. „Niéòbsadzoné place robòtë to je felënk pòdatkòwégò wzątkù, skłôdków na spòlëznowé ùbezpieczenia, stratë firmów jaczé wëchôdają z niepòdjimniãtëch do realizacje zleceniów i òglowi hamùl rozwiju pòmòrsczégò wòjewództwa” – më czëtómë w pismionie do premiérë. Je w nim nadczidłé, że lëchą sytuacjã pòcwierdzył Minyster Familie, Robòtë i Spòlëznowi Pòliticzi, chtëren ùznôł, że pòmòrsczi wòjewòda nic w ti sprawie nie robi. W pismionie wëdónym w òdpòwiescë na wezwanié do rëchlészégò dzejaniô wëstosowóné przez pòmòrsczich pòdjimarzów minyster pòdczôrchnął, że pòzwòlenia są wëdôwóné w terminach niezgódnëch z prawã, a administracjowé dzejanié je pòmalné i prowadzoné dłëżi jak to mùszebné do załatwieniô sprawë. Apél Pòmòrsczi Radzëznë Pòdjimaniô ò przëspiészenié wëdôwaniô cëzyńcóm pòzwòleniów na robòtã mô pòdpisóné pòmòrsczi marszôłk Mieczisłôw Struk. Pismiono bëło przesłóné do premiérë Mateùsza Mòrawiecczégò i do wszëtczich pòsélców i senatorów z pòmòrsczégò wòjewództwa.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑