Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 24 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.24 (csb)

  • Z westrzód trzech tësący bédënkó to mdze mógł przebiérac we wtórk w Gdinie na Tôrgach Robòtë, Edukaje i Geszeftu.
  • Kaszëbskò, spòrtowò i mmùycznzo – to mdze w ten wikeńd we Gduńskù na Swiãce Gardu.
  • W Kartuzach òni sã ju szëkùją na Pòtrôwnicobranié – przëjimają zgłoszenia wëstôwców.

  CZWIÔRTK, 24 maja

  • Do tëch co szëkają za robòtą, stażowim placã abò praktikama – w Gdinie we wtórk mdą Tôrdżi Robòtë, Edukacje i Geszeftu.

  To są téż pòtkania ze szpecjalistama – m. jin. òd zatrudniwaniô cëzyńców. W Halë Gdiniô Arena stojiszcza òdemknie kòle 130 robòtodôwôczów rozmajitëch branżów. Zaprezeńtëją wicy jak 3 tës. bédënków w kraju i za greńcą. To mdze mógł pògadac z nima ò warënkach zatrudnieniô. A rëchli ùprawic CV dzãka pòmòcë warkòwëch dorôdców – zachãcywô Agnes Chrostowskô z Krézowégò Ùrzãdu Robòtë w Gdinie. Na tôrgach to dô téż szkòleniowé jinstitucje, swój bédënk zaprezeńtëją téż wëższé i pòlicealné szkòłë. To dô téż tzw. Zonã Cëzyńców. Tôrdżi Robòtë, Edukacje i Geszeftu mdą 29 maja w Gdiniô Arenie. Zaczną sã ò 10:00 i mdą dérowałë do 2:00 pp.

  • Kaszëbskò, spòrtowò i mùzyczno – mdze w ten wikeńd we Gduńskù na Swiãce Gardu.

  Przédné wëdarzenia mdą na Wãglowim Tôrgù i mdą dérowałë òd 25 do 27 maja. Pierszi rôz jeden z dniów swiãta mdze pòswiãcony kaszëbsczi kùlturze. To mdze w piątk. Òd 3:30 na Môłi Binie to dô pòkôzk kaszëbsczi módë. Bądze téż leżnosc do gôdczi z wòkalistama mùzycznëch karnów i zatopienié sã w gduńsczé legeńdë Christiana Sampa. W celtowi halë to dô kaszëbsczé prelekcje i warkòwnie, kùlinarné pòtkania i kùrs wësziwkù. Òd 5:00 Wãglowi Tôrg rozbrzëmi kòńcertama. Wëstąpią: Werónka Kòrtas z karnã, Czarzbónowie z Kaszëb, Almost Jazz Group i Fucus. Gwiôzda wieczoru to mdze Natala Szréder – jedna z nôbarżi zdolnëch i pòpùlarnëch spiéwaczków młodégò pòkòleniô. Sobòta we Gduńskù to mdze nade wszëtkò spòrtowé wëdrzenié, niedzela mdze pòswiãconô historie. Òb czas swiãta gardu Wãglowi Tôrg bądze zamkłi dlô aùtołów.

  • W Kartuzach òni sã rëchtëją ju na Pòtrôwnicobranié – przëjimają zgłoszenia wëstôwców.

  To je jedna z nôwikszich na Kaszëbach plenerowëch rozegracjów – na Złoti Górze z pòtrôwnicą w przédny rolë. Latos mdze 7 lëpińca. Plantatorowie, lëdowi ùtwórcowie i kòła wiejsczich gòspòdëniów mają zagwësnioné stojiszcza za darmòka, nôprzód równak mùszą wëpisac kôrtã zgłoszeniégò i wësłac jã na adresã Kartësczégò Ceńtrum Kùlturë. Lëczba placów je ògreńczonô – gôdô direchtórka placówczi Aleksandra Macybòrskô-Pëtka. Jak kòżdi rok na Pòtrôwnicobranim mdą kònkùrsë: na nôpëszniészé stojiszcze i na Jestkù z kaszëbką malëną. Latos gwiôzdama mdą Natala Szréder i Kamil Bednark.

  • W Lëzënie do 30 maja òni przëjimają zôpisë – na Kaszëbską Paraòlimpiadã.

  10-tô edicjô rozegracje mdze10 czerwińca. To je spòrtowé swiãto sparłãczoné ze zbiérką dëtków. Òrganizatór to je spòlëzna Jintegracjowi Swietlëcë Skrzidło Anioła, to je starszi niefùlsprawnëch dzôtków z gminë Lëzëno i wòluntérowie a lubińcowie. Łoni w Kaszëbsczi Paraòlimpiadze wësztartowało 130 miónkarzów z całëch Kaszëb. Miónkóm mdze tradicjowò towarzëc Charitatiwny Marsz Skrzidła Anioła i Dzecné Biédżi. Na zgłoszenia òstôł niecałi tidzéń. To sygnie zazwònic pòd numer wëpisóny na stronie jinternetowi gminë Lëzëno, abò pòd adresą www.skrzydloaniola.luzino.pl

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑