Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 25 maja, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.05.25 (csb)

  • Aùtenticzny i artistny mô bëc film ò Remùsu – dérëją òdjimczi do ekranizcje epòpeje.
  • Ò 60 tës. zł premie na „Resztrukturizacjã môłëch gòspòdarstwów” to mdze mógł wëstãpòwac òd 18 czerwińca
  • Wicy jak sédmëset chùrzistów sã zjedze do Strzépcza na IV edicjã Pater Noster.

  PIĄTK 25 maja

  • Òbrôz mô bëc artistny i dorobiony – òd meritoriczny stronë.

  Fùndacjô Aby chciało się chcieć realizëje projecht stwòrzeniô ekranizacje Żëcégò i przigòdów Remùsa. We filmie mô bëc mało dialogów, òbrazë mają bëc òpisywóné przez naratorów. Òd czej jô pòznôł kaszëbską kùlturã, Remùs mie jinspirowôł – zdrôdzô reżiséra filmù Piotr Zatoń. Film mô bëc dëbeltjãzëkòwi, òdjimczi realizowóné na terenie Etnografnégò Mùzeùm we Wdzydzach. Wespółrobòta z tą jinstitucją òbjimô téż meritoriczną pòmòc, dzãka jaczi ùtwórcowie chcą nie dopùscëc do wpôdków, taczich jak we filmie Miasto z morza, dze sã pòjawiłë tak zwóné kaszëbsczé ruchna, jaczich tak richtich nigdë naji przódkòwie ni mielë noszoné. Klarëje Jiwóna Klinger z Mùzeùm we Wdzydzach. Pòsobné òdjimczi mdą twòrzoné w nôblëższich miesądzach, premiéra filmù je planowónô na strëmiannik 2019 rokù

  • Ò pòmòc na „Resztrukturizacjã môłëch gòspòdarstwów” to sã mdze mógł ùbiégac òd 18 czerwińca – termin i warënczi mô ògłoszoné przédnik Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë.

  Nabiér mdze dérowôł miesądz. Jidze ò bezzwrotną premiã w wësokòscë 60 tës. zł. Żebë wicy gbùrów mògło z ni skòrzëstac – w tim nabiérze niejedné kriteria są zmitczoné. Krótszi je czas pòdléganiô spòlëznowémù ùbezpieczeniémù gòspòdarzów. To sygnie, żebë wnioskòdôwôcz béł bez paùzë w fùl zakresu ùbezpieczony nômni 2 miesądze przed złożenim wnioskù. Ni mòże téż prowadzëc rëchli bez rok gòspòdarczi dzejalnoscë pòcwierdzony wpisënkã do Ceńtralny Ewidencje. Bez zmianów òstałë drëdżé kriteria. To je nót wiéchrzëznë gòspòdarczi minimùm 1 hektar, a ekònomicznô wiôlgòsc gbùrstwa mùszi bëc mniészi jak 10 tës. eùro. Gbùr mùszi téż biznesplan przërëchtowac i gò zrealizowac. Nabiér wniosków ò pòmòc na „Resztrukturizacje môłëch gòspòdarstwów” sã zacznie 18 czerwińca.

  • Wielbic Bòga przez spiéw bądą w gminie Lëniô – czwiôrti rôz òrganizëją Festiwal Chùralny Mùzyczi Pater Noster.

  Religijné piesnie zabrzëmią w strzépsczim kòscele 2 czerwińca òd 8:45. Wëstąpi 20 chùrów, jaczé przeszłë eliminacje i są zakwalifikòwóné do dwadniowégò festiwalu. Lëczba zgłoszeniów robi wrażenié na wszëtczich, w tim na òrganizatorach – gôdô Jón Trofimòwicz, direchtór Gminowégò Òstrzódka Kùlturë w Lëni. Chùrë mdą spiéwałë 2 czerwińca,przesłëchania mdą warałë całi dzéń, ò 6:00 wieczór mdze ùroczëstô Mszô Swiãtô, a gòdzënã pózni ògłoszenié efektów. Zéńdzony w kòscele ùczëją téż pòspólné wëkònanié Gaude Mater Polonia. Nowiną bãdą wizytë chùrów w parafiach na Kaszëbach. Spiéwacë z całi Pòlsczi zagwësnią òprawã liturgie w kòscołach m. jin. w Kòscérznie czë Wejrowie. Radio Kaszëbë mô òbjimniãté do wëdarzenié medialnym patronatã.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑