Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.07 (csb)

  • Na drëdżi tidzéń sã nacznie nabiér na kaszëbską etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece.
  • W Redze we ferie sã zacznie przebùdacjô Spòdlëczny Szkòłë nr 2.
  • W NIepòczołëjcach w gminie Lëniô za tidzéń mdą ùroczësto fejrowelë dzéń patrona spòdlëczny szkòłë.

  CZWIÔRTK, 7 czerwińca

  Na drëdżi tizéń sã zacznie nabiér – na etnofilologiã.

  Zapisywac to sã mdze mógł blós przez miesądz, to je do 20 lëpińca. Absolweńcë etnofilologie na Gduńsczim Ùniwersytece bądą szpecjalistama w òbrëmienim prakticzny znajemnotë kaszëbsczégò jãzëka, a ze szpecjalnoscą szkólnëch mają prawò ùczëc dwùch przedmiotów w spòdlëczny szkòle – kaszëbsczégò i pòlsczégò. Sztudia bez szpecjalnoscë są dlô gazétników w môlowëch mediach, editorów, kòrektorów w redachcjach gazétów i wëdôwiznach a téż dzejarzów kùlturë – jak robòtnik Dodomù Kùlturë czë szpecjalista w ùrzãdach pùblëczny administracje. Pò skùńczenim licencjacczich sztudiów absolweńt mòże dali cygnąc ùczbã na sztudiach drëdżégò gradu m. jin. na filologicznëch czerënkach abò na kùlturoznajôrstwie, pedagògice, socjologie, pòlitologie, historie, etnologie i filozofie. Rekrutacjô sã zacznie 20 czerwińca i mdze dérowac do 20 lëpińca. Nie przewidiwô sã dodôwkòwégò nabiéru – lepi tedë zarô sã zapisac w rekrutacjowi systemie Gduńsczégò Ùniwersytetu.

  • W Redze przed Spòdlëczną Szkòłą nr 2 – mdą wiôldżé zmianë.

  Bùdink mdze przebùdowóné, skùńczą téż bòjiszcze stawiac. Jeden ze segmeńtów dwójczi mdze wëbùrzony. To dô nowé skrzidło, w jaczim mdą zale, warstatë i szkòłowô bibloteka – gôdô bùrméster Redë Krësztof Krzemińsczi. Równoleżno z przebùdacją szkòłë mdze prowadzonô bùdacjô bòjiszcza do rãczny balë. To mdze skùńczenié robòtë zrobionëch w pierszim etapie. Na bùdacjã bòjiszcza gardowi samòrząd Redë wëdô ò przez 130 tës zł mni jak bëło założoné, pò przetôrgù za to przëszło niecałé 470 tës. zł. Jinaczi wëzdrzi sprawa z przebùdacją spòdlëczny szkòłë nr 2 dze to mùszi wëdac przez 2 mln wicy jak bëło rechòwóné – to je wicy jak 6 mln 600 tës zł.

  • W gminie Chòczewò w niedzelã mdze Pùchôr Kaszëb – w Chùtczim Wrotkarstwie.

  Dérëją jesz zapisë, a szoférze mùszą sã rëchtowac na tôkle w jachanim. 10 czerwińca mdze sódmi Rolkarsczi Maratón ò Pùchôr Wójta Gminë Chòczewò, a téż riwalizacjô na pòłowã krótczim distansu – 21 km. Dëcht jak łoni pãtla mdze mia 5 km 600 m. Szpùr miónków mdze przebiégôł òd Kòpalëna do greńcë lasu w Lubiatowie. Z tôklama z przejachanim to sã mùszi liczëc òd 1:00 do 5:00. Sztótama zamkłé mdą sztrasë: Jantarowô, Szpacérowô i Topòlowô. Miónczi rolkarzów to téż biég dzecy i młodëch – w kategòwie do 12 lat i òd 13 do 15. Jinternetowi fùrmùlar zgłoszeniégò je przistãpny òd 8 czerwińca do północë. To sã mdze mógł zapisac téż w niedzelã w biórze miónków.

  • W spòdlëczy szkòle w Niepòczołëjcach w gminie Lëniô – òni mdą ùroczësto fejrowelë dzéń patrona.

  Za tidzéń mdze 10 roczëzna daniô placówce miona ksãdza Bazyla Òlãcczégò. Patrón niepòczołëjsczi szkòłë to béł probòszcz w Lëni. Pò wzãcym parafie w 60-tëch latach òdnowił kòscół, wëpòsażił w òrganë, witraże i spiżowé zwònë. Flot téż pòwstałë 3 kaplëce. Ks. Bazyl Òlãcczi wëdôł ksążczi „Kapliczki i krzyże” i „Z dziejów wsi i parafii Linia”, pisôł téż wiérztë. – To je baro wôżnô dlô naju pòstacjô – gôdô direchtór szkòłë w Niepòczołëjcach Joana Krëszińskô-Labùda. I dodôwô, że na ùroczëznã mògą sã czëc rôczony wszëtcë zrzeszony z placówką. Fejrowanié 10-ti roczëznë daniô miona Spòdlëczny Szkòle w Niepòczołëjcach mdą na drëdżi czwiôrtk. Zaczną sã mszą swiãtą ò 11:00.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑