Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.08 (csb)

  • We Wejrowie to ju mòże welowac na projechtë òbëwatelsczégò bùdżetu.
  • Ò sto tës. zł. młodi gbùrze mdą mòglë wnioskòwac òd 29 czerwińca. Nabiér mdze miesądz dérowôł.
  • W Kartuzach przë Szkòłowi sztrase pòwstôwô gardowi tôrg – òn mô bëc fardich w smùtanie.

  PIĄTK, 8 czerwińca

  • We Wejrowie to ju mòże welowac na projechtë – òbëwatelsczégò bùdżetu.

  W czwiôrti edicje, tak jak ùszłim razã to dô pùlã 1 mln zł. Wikszi dzél na jinwesticjowé projechtë – jich to dô 12. Dalszé 10 to są tzw. niejinwesticjowé bédënczi. Pòdzél òbòwiazywô téż przë welowanim temù do gromadë to mòże 2 głosë dac. – Przez jinternetową stronã abò tradicjowò w jednym ze sédmë pąktów welowaniô – gôdô Arkadiusz Kraszkewicz, zôstãpca prezydeńta Wejrowa. Wikszi dzél jinwesticjowëch projechtów sã tikô rekreacje – jak pòstawienié bòjiszczów czë jinfrasztrukturë dlô kòłowników. Wëprzédniwô sã na tim pòlu bédënk kùpieniô drona, jaczi mdze wëkriwôł zanieczëszczenia. To je ùdba Wòjcecha Kòzłowsczégò. Welowanié na projechtë òbëwatelsczégò bùdżetu we Wejrowie mdze warało do 22 czerwińca.

  • Ò sto tës zł. premie młodi gbùrze mdą mòglë wnioskòwac òd 29 czerwińca – termin i warënczi nabiéru wniosków mô òpùblikòwóné Agencjô Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë.

  Z bezzwrotny premie mdą mòglë kòrzëstac fùlùstny gbùrze przed 40-tim rokã żëcô. Òni téż mùszą miec pasowné szkòłë, abò sã zòbòwiązac, żebë je skùńczëc w 3 lata. Pòsobny warënk sã tikô zaczãcô gbùrsczi dzejalnoscë na wicy jak jednym hektarze òb czas dwùch lat przed złżenim wnioskù. Żebë dostac wespiarcé to mùszi pòkazac biznesplan i nôpózni w 9 miesądzzy pò dostanim decyzje zacząc czerowanié gòspòdarką, chtërna mô pasowną wiéchrzëznã abò ekònomiczną wôrtnotã. Ò danim sto tës. zdecydëje lëczba dobëtëch pąktów. Wësokòsc wëdatków na jinwestije w trwałé strzodczi mùszi miec nômni 70% tëch dëtków. Nabiér wniosków w ARiMR sã zacznie 29 czerwińca i mdze dérowôł do 30 lëpińca.

  • W Kartuzach pòwstôwô gardowi tôrg – Òn mdze przë Szkòłowi sztrase, to je tam, dze przódë lat bëło.

  Tam òni pòstawią dwie wiatë. Tam mdze téż wëdzelonô zona sprzedażë gbùrskò-spòżëwczich produktów, w tim certifikòwónëch ekòlogicznëch wërobinów. – Tôrg to mdze wëfùlowanié handlowi branżë przë Banofòwi Sztrase – gôdô bùrméster Kartuz Grégór Gòłuńsczi – i mô doprowadzëc do wzrostu sprzedażë produktów z ekòlogicznëch gbùrstwów. Tôrg przë Szkòłowi w Kartuzach bë miôł rëgnąc nôpózni w smùtanie. Na pòstawienié wiatów gmina dosta wicy jak 350 tës. zł eùrodëtków.

  • Réda dostnie 75 tës. z na dwie Òdemkłé Zonë Aktiwnoscë – dôł do wiédzë gardowi samòrząd.

  Rédzczi wniosk je pòzytiwno rozpatrzony w programie Minysterstwa Spòrtu i Turisticzi. Mają prawie ògłoszoné rozrzeszenié. Réda chce dostac pòmòc na stwòrzenim dwùch Òdemkłëch Zonów Aktiwnoscë. Przë Spòdlëczny Szkòle nr 6 òni planëją spòdlëczny wariańt – to je bùtnową mòcowniã ze zoną rekreacje. Przë Spòdlëczny Szkòle nr 2 w pòwikszonym wariańce to dô téż plac jigrów ze sprawnoscowim profilã. Jak nie mdze nieprzewidzónëch tôklow tej robòta bë sã mia skùńczëc jesz latos.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑