Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.15 (csb)

  • Gmina Wiôlgô Wies jakno pierszô w pùcczim krézu mô ju debëltné pòlskò – kaszëbsczé tôfle z pòzwama môlëznów.
  • Wnet 1 mln 400 tës zł dô latos gard Wejrowò na ùcwiardzenié drogów platama Yomb.
  • Skòrzëstôj z òglowòprzistãpnégò bòjiszcza – òni rôczą w Pùckù.

  PIĄTK, 15 czerwińca

  • Chalëpë i Wiôlgô Wies – taczé pòzwë głoszą ju bùszno tôflë – z debëltnyma pòzwama.

  Do nich dochôdają Pilëcë, Òstrochò, Karwiô i Chlapòwò. Dzysô na rogatkach gardu bëła ùroczëzna symbòlicznégò òdsłoniãcô. – To je efekt trzech lat starë – gôdô bùrméster Wiôldżi Wsë Róman Kùżel. W Tupadłach i Rozewim bëłëpò dwa bédënczi pòzwë, temù to mdze mùszôł pòwtórzëc dogôdënczi. To je wiedzec, że òne mdą pò bëlôckù, tak jak w drëdżich môlëznach. Ò to biôtkòwelë mieszkańcowie gminë Wiôlgô Wies wespiéróny m. jin. przez Stowôrã Kaszëbskô Jednota.

  • We Wejrowie na pòsobnëch sztrasach są ùkłôdóné – platë Yomb.

  Gardowi samòrząd dô latos na ten cél do gromadë kòl 1 mln 400 tës zł. Terôzka dérëje robòta na sztrasach: Pòmòrsczégò Grifa i Pòdgardowi, ale drogòwcowie sã pòjawią téż na Òbrońców Òksëwsczi Kãpë, Szczukòwsczi, Rogaczewsczégò, Stolarsczi, Ògrodowi, Słowińców i Harcersczi. – Pòłożenié platów pòzwòli flot zwikszëc wigòdã przë sztasach, jaczich dzysô jesz ni mòżemë pòstawic – mówi zôstãpca prezydeńta Wejrowa Bejata Rutkewicz. Òb czas slédnëch trzech lat we Wejrowie mają ùcwiardzoné platama wicy jak 20 sztrasów.

  • Skòrzëstôj z òglowòprzistãpnégò bòjiszcza – òni rôczą w Pùckù.

  Gôdka je ò wielefąkcjowim bòjiszczu przë dôwnym gimnazjum, a terô bùdinkù B spòdlëczny szkòłë m. Mariusza Zarusczégò. Łoni gardowi samòrząd na mòdernizacjã placu wëdôł wnet 800 tës zł przë jedny trzecy ùdëtkòwieniô. To dało kòrt, bieżnie, bòjiszcza do kòszbalë, sécbalë, nożny i rãczny balë. Terô òkróm szkòłowi młodzëznë mògą z nich kòrzëstac mieszkańcowie Pùcka – rôczi bùrmésterka Hana Pruchniewskô. Bòjiszcze je ôpen do 8 wieczór. We wikeńdë bez zmianë przez 8 gòdzënów. Òd 23 czerwińca to mdze mógł z ni kòrzëstac nié 3, a jaż 5 gòdzënów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑