Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.18 (csb)

  • Wicy dzecy mdze w Naji Szkòle òd nowégò rokù – rosce zajinteresowanié nowima metodama edukacje i sztôłtowanim swiądë młodëch.
  • Kaszëbsczi Park we Wejrowie mdze rewitalizowóny.
  • Artisticzną jinterpretacjã Scynaniô Kanie ju trzecy rôz zaprezeńtëją artiscë w happeningù Fùndacje Sedlaka.

  PÒNIEDZÔŁK 18 czerwińca

  • Zadanim je ùczenié kómpterencjów XXI stalata i przëbôcziwanié młodim kim òni są – dwajãzëkòwô Naja Szkòła całi czas mô dwiérze òdemkłé dlô chãtnëch, co chcą wësłac swòje dzecë do ti priwatny kaszëbsczi szkòłë.

  Pò pierszim rokù fąkcjonowaniô je widzec zajinteresowanié nowima metodama – wëzwëskanim chromebooków i mùltimediów w edukacje, wiôldżim cëskã kładłim na ùczbã anielsczégò jãzëka i zanurziwanim dzecka w kaszëbiznie. Më mómë za sobą wiôlgą dënëgã zapisów, ale całi czas rôczimë do zapòznaniô sã z najim bédënkã – gôdô ùdbòdôwôcz Naji Szkòłë Artur Jabłońsczi. Placówka całi czas rôczi do zazdrzeniô i zdecydowaniô sã na wësłanié swòjégò dzecka. Jinfòrmacje ò priwatny placówce to mòże nalézc na najaszkola.eu, pedagògicznô kadra rôczi téż do przińdzeniô pòd adresã Przemysłowa 20A we Wejrowie.

  • Kaszëbsczi Park we Wejrowie – przeńdze rewitalizacjã.

  Gard skòrzëstô przë tim z ùdbów sztudérów architekturë Gduńsczi Pòlitechniczi. Dogôdënczi z mieszkańcama w ti sprawie sã zaczãłë pòd kùńc łońsczégò rokù. Pózni sztudérze nôstarszich roczników pòlitechniczi przërëchtowelë zamëszlënk zagòspòdarzeniô Parkù. – To dało do gromadë 32 dokazë, z westrzód jaczich më mómë wëbróné trzë nôlepszé – dôwô do wiédzë zôstãpcka prezydeńta Wejrowa Bejata Rutkewicz. We wejrowsczim Kaszëbsczim Parkù to dô nowé stegnë, łôwczi i zeloną zonã. Przódë tam béł ewanielicczi smãtôrz. Òn béł zamkłi i zlikwidowóny pò II Swiatowi Wòjnie.

  • Gminë Kòscérzna i Przedkòwò dostałë célowé ùdëtkòwienié – na rozbùdowã szkòłów.

  Przedstôwcowie tëch samòrządów mają ju pòdpisóné ùgôdënczi z pòmòrsczim wòjewòdą. Pieńdze jidą z rezerwë bùdżetu państwa – ò jich przëdzelenim më ju gôdelë pòd kùńc maja. Gmina Kòscérzna dosta wespiarcé na pòstawienié gimnasticzny zalë w Kòscérsczich Kalëskach. Jinwesticjô je ju dalek pòsënionô, z nowégò bùdinkù z zapleczim ùczniacë mają kòrzëstac òd séwnika tegò rokù. Całowny kòszt to wicy jak 2 mln 800 tës. zł. Ùdëtkòwienié z bùdżetu państwa to mdze do gromadë 1 mln 400 tës zł – bò òkróm latosy dotacje gmina Kòscérzna ùżorga łoni téż 485 tës zł. Drëgô ze wspiartëch jinwesticjów téż je ju w tokù – gmina Przedkòwò dosta wicy jak półtora mln zł na rozbùdowã spòdlëczny szkòłë w Pòmieczënie. Tam sã ju zaczął drëdżi etap bùdacje nowégò skrzidła dlô klasów 1-3 przedszkòłowégò partu. Za òbadwa etapë to przińdze 4 mln 600 tës zł. Pò jich skùńczenim jesz òstónie blós wëpòsażenié kùpic. Òkróm gminów Kòscérzna i Przedkòwò, jaczé ju mają pòdpisóné ùgôdënk, wespiarcé z bùdżetowi rezerwë państwa mają dóné na pùcką bòlëcã na pòstawienié òperacjowégò blokù przë szpitalu, gminie Serakòjce na pòstawienié przedszkòlô i Wòjewódzczémù Ùrzãdowi Òchronë Zabëtków na remòńtë w kòscołach.

  • Kania jakô nie je ptôchã, scãcé jaczé nie kùńczi sã smiercą, òbrzãd jaczi przëjimô fòrmã performance – ju trzecy rôz Fùndacjô Sedlaka rôczi na swòjã jinterpretacjã Scynaniô Kanie.

  Jak łońsczégò rokù wëdarzenié mdze 23 czerwińca pòd Rëbaczówką w Dãbekach. Sztart ò 5:00 pò pôłnim. Pò pierszi satiriczny i drëdżi pòstapòkalipticzny wersje artiscë rëchtëją pòsobną niespòdzéwnotã dlô òbzérników. Rozegracjô kòżdégò rokù zbrzątwiô z nama nowé strzodowiszcza. Tą razą w Scynanié mdą téż zaangażowóné dzecë, jaczé pòd dozérã Aleksandrë Kòtłowsczi ùczą sã spiéwù na Zómkù w Krokòwi – gôda Aleksandra Pitra, przédniczka Fùndacje Sedlaka. Scynanie Kanie w Dãbekach mdze w sobòtã ò 5:00 pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑