Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.21 (csb)

  • Zacza sã rekrutacjô na kaszëbską etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece.
  • W sobòtã rëbôcë pòjadą mòrzã do Pùcka w pielgrzimce na òdpùst sw. Apòsztołów Piotra i Paùla.
  • W kaszëbską Hôwingã kùlturë sã zamieni we wikeńd Kaszëbsczi Plac w Gdinie – w òbrëmienim dorocznégò Swiãta Mòrza.

  CZWIÔRTK, 21 czerwińca

  • Zacza sã rekrutacjô na kaszëbską etnofilologiã – na Gduńsczim Ùniwersytece.

  Czerënk mô bëc barżi atrakcjowi dzãka nowi fòrmùle. Sztudérze, co latos zaczną ùczbã, dostną ùprawnienia do ùczeniô kaszëbsczégò a pòlsczégò jãzëka w spòdlëczny szkòle. Etnofilologiô to je pierszi kaszëbsczi czerënk na wëższich sztudiach. Sztôłcenié sztudérów zaczãlë w 2014 rokù. Donëchczas titel licencjata dostało 11 lëdzy. Żebë zwikszëc zajinteresowanié czerënkã, wëszëznë ùczbòwnie pòszérzëłë bédënk. – Mają do niegò dołączoné mòduł sztôłceniô szkólnégò-pòlonystë – gôdô dr Justina Pòmiérskô. Sztudia dérëją 3 lata i sã kùńczą òbroną licencjacczégò dokazu. – Chòc më mómë pòszerzoné fòrmùłã, to programa ùczeniô kaszëbsczégò jãzëka sã nie zmiészi – dodôwô dr Pòmiérskô. Rekrutacjô na kaszëbską etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece mdze dérowa do 20 lëpińca.

  • Snôżo ùstrojoné kùtrë i bôtë wëjadą w sobòtã na wòdë Pùcczégò Wikù – w doroczny, mòrsczi pielgrzimce rëbôków na òdpùst sw. Apòsztołów Piotra i Paùla.

  Ji tradicjô sygô 13-égò stalata, czej Pùck dostôł prawò robieniô jôrmarkù w dzéń patrona parafie. Zwëk pielgrzimòwaniô przez hôwingã mają reaktiwòwóné w 80 latach z jinicjatiwë żeglarza i szkùtnika Aleksandra Celarka. Dlô Pùcka to je wiôldżé swiãto. Sobòtné ùroczëznë sã zaczną ò 10:45 przemarszã z plebanie do rëbacczégò pòrtu. Pò przëwitanim kùtrów i mszë celebrowóny pòd pùcką farą, mają zaplanowóné m. jin. kòńcert karna NEW DAY i gòrący môltëch. Ùroczësté òddzãkòwanié kùtrów je zaplanowóné na 5:00 pò pôłnim. Òdpùstowé ùroczëznë w Pùckù mdą miałë dalszi dzél w niedzelã. Parafialną sëmã ò 11:30 mdze celebrowôł ks. prof. Jón Perszón.

  • W kaszëbską Hôwingã Kùlturë sã na wikeńd zamieni Kaszëbsczi Plac w Gdinie – w òbrëmienim dorocznégò Swiãta Mòrza.

  To trzë dnie kòńcertów, regatów, filmòwëch pòkôzków, festinów i wernisażów – w narzeszenim do celebracje z trzëdzestëch latów ùszłégò stalata. Ò kaszëbsczich kòrzeniach gardu „z mòrza i brzątwieniów” mają przëbôcziwac wëdarzenia na Kaszëbsczim Placu. Hôwinga Kùlturë mdze w sobòtã i niedzelã òd 11:00 do 5:00. Tam mdze wëstôwk òdjimków „Gdynia i jej mieszkańcy w starych pocztówkach” a téz kermasz ùtwórców kùlturë – pismieniznë, a téż lëdowëch dokazów. To mdze mógł ùszmakac smaczków naji kùchnie i pòtrôwniców. Òkróm tegò w sobòtã stojiszcze z loterią „Morski Lotek” òdemknie Wëższô Szkòła Administracje i Biznesu, a dobrowólny ògniarze pòkôżą jak pierszi pòmòcë ùdzeliwac. W sobòtã mają téż zaplanowóné ùroczëznë pòd sztaturą Antóna Ôbrama i w widzawiszczowi Zalë Dodomù Rzemiãsła przë sztrasë 10 Lutégò 33. To dô téz mszã sw. w jintencje Lëdzy Mòrza ò 6:00 pp w kòscele Matczi Bòżi Nieùstôwny Pòmòcë i sw. Piotra Rëbôka. Fùl programa Swiãta Mòrza w Gdinie, jaczégò dzél to je kaszëbskô Hôwinga Kùlturë to mòże nalézc m. jin. na stronie gardowégò samòrządu gdynia.pl.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑