Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.22 (csb)

  • Mają zreaktiwòwóné banowé sparłãczenié Czerska z Kòscérzną – na terô we wikeńdë we ferie.
  • Jubileùsz 40-lecô ùtwórstwa bądze fejrowôł Stanisłôw Janka.
  • W Żukòwie sã zaczął 8 Festiwal Kaszëbsczich Filmów.

  PIĄTK, 22 czerwińca

  • Pò latach paùzë banë wrôcają na szpùr – z Czerska do Kòscérznë.

  Na terô blós we wikeńdë òb czas latnëch feriów. Ùgôdënk w ti sprawie ze spółką Arriva mają pòdpisóné przedstôwcowie samòrządów. Reaktiwacjô banowégò sparłãczeniô to je pòspólnô jinicjatiwa samòrządu pòmòrsczégò wòjewództwa, krézów: kòscérsczégò i chònicczégò, gardu Kòscérzna a gminów: Kòscérzna, Kôrsëno, Stôrô Kiszewa i Czerskò. Mają sã téż pòdzeloné kòsztã pilotażu, za jaczi to przińdze 123 tës zł. Na pòdpisanim ùgôdënkù w Kòscérzie béł téż Stanisłôw Lamczik ze sejmòwi kòmisje jinfrasztrukturë, jaczi mô nôdzejã, że banë na wiedno wrócą na szpùr co dô wzątk dlô mieszkańców a téż letników. Banë z Bëdgòszczë przez Czerskò, Kôrsëno, Bąk, Òlpùch i Pòdles do Kòscérznë mdą kùrsowałë w sobòtë, niedzele i swiãta do 30 séwnika. Òne mdą skòmùnikòwóné z banama PKM do Gduńska i Gdinie.

  • Ùtwórca prozë, pòézje i repòrtażów bądze fejrowôł 40 lat – artistny robòtë.

  Stanisłôw Janka z Lëpùsza, dzysô mieszkający we Wejrowie pòdrechùje donëchczasną dzejalnosc wëdanim trzech zbiérków donëchczasnëch tekstów i jubileùszã w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. Promòwóné mdą tedë tekstë dlô dzecy wëdóné przez Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, pòézjã dlô ùstnëch zaprezeńtëje zbiérk “Kaszëbskô dwigô sã w spiéwie”, a Mùzeùm przërëchtëje ksążkòwi wëdôwk jegò historicznëch repòrtażów. Plac fejrowaniô nie je przëtrôfkã – Wejrowò zòbòwiązywô mie do twòrzeniô na wësoczi niwiznie – gôdôł Stanisłôw Janka na gazétny kònferencje. Baro wôżnym dlô nôrodny pùblicysticzi je wëdanié “Języka u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych” – 50 historicznëch repòrtażów, jaczé – co gôdała kòòrdinatórka projechtu wëdaniô tekstów Ana Kąkól – òbjimają repòrtaże Janczi pùblikòwóné òd 70 lat. Jubileùsz mdze 4 gòdnika w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie.

  • W Żukòwie mają zajinaùgùrowóné – 8 Festiwal Kaszëbsczich Filmów.

  Jakno pierszi je zaprezeńtowóny nowi film „Nieustraszeni żołnierze z Kaszub” zrealizowóny przez Eùgeniusza Prëczkòwsczégò. Filmòwé pòtkania mdą w kòżdi czwiôrtk lëpińca ò 8:00 wieczór w restaùracje „Mùlk” w Miszewkù. – Latos sã pòkôżą téż młodi, to mdze mógł òbezdrzec drëdżi dzél filmù „Żywioły”, më pògôdómë téż ò Kamerdinérze – wërechòwiwô òrganizatór Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Nôblëższé projechcje mdą w Miszewkù 5 lëpińca. To mdze mógł òbezdrzec 3 filmë: Król Kaszëbów – Karól Krefta, Klôsztór w Żukòwie Skarbë Kaszëb i Nieùrzasłi żôłnérze z Kaszëb. Wstãp je wòlny.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑