Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.26 (csb)

  • W Rëmi jesz w lëpińcu sã zacznie przebùdowa bòjiszcza i bieżnie na sztadionie MOSiRu.
  • W gminie Brusë sã zaczinô plener sztaturników pòswiãcony Józefòwi Chełmòwsczémù.
  • Promòcjô Môłégò Princa mdze w Infoboxu w Gdinie ju w piątk.

  WTÓRK, 26 czerwińca

  • Na sztadionie MOSiRu w Rëmi bądze – przebùdowóné bòjiszcze i bieżniô.

  Gardowi samòrząd ùżorgôł na to 900 tës zł z Minysterstwa Spòrtu i Turisticzi. Za całosc to przińdze 5 mln zł. Òni nasëpią dunã pòd nową tribùnã. Na bieżnie zartanowô wiéchrzëzna przińdze zamiast żużlowi, a tej sã zamòńtëje nowé letkòatleticzné sprzãtë – wërechòwiwô Jolańta Król, direchtórka Gardowégò Òstrzódka Spòrtu i Rekreacje w Rëmi. Wedle bieżnie bądze téż zrobioné òdwòdnienié – na to 400 tës. zł mô dac Nôrodny Fùndusz Òchronë Strzodowiszcza i Wòdny Gòspòdarczi. Robòta sã zacznie w lëpińcu pò kòńcerce Éwë Farny i karna Pectus. Remòńt sztadionu nie mdze przeszkôdzôł w òrganizacje drëdżich wëdarzeniów zaplanowónëch na ferie. Mòdernizacjô sztadionu w Rëmi mô sã skùńczëc latos w smùtanie.

  • Józef Chełmòwsczi dërch jinspirëje nowëch artistów – w gminie Brusë sã zaczinô plenér pòswiãcony ùmarłémù piąc lat nazôd sztaturnikòwi.

  Pòdrechòwanié razã z òdemkniãcym wëstôwkù mdze 6 lëpińca. Promòwanim pòstacje Chełmòwsczégò sã aktiw zajimô Ceńtrum Kùlturë i Bibloteczi w Brusach i Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm w Bëtowie. Latos mają zaczãté kònkùrs lëdwégò kùńsztu dlô zôczątkùjącëch artistów m. Józefa Chełmòwsczégò. To mógł zgłaszac do niegò dokazë w trzech kategòriach: malowanié na szkle, płótnie i sztatura. Wrãczenié nôdgrodów bądze na pòdrechòwanim plenra – zapòwiôdô Ana Òrlikòwskô, direchtórka Ceńtrum Kùlturë w Brusach. Pòtkanié pòd zéwiszczã „Jinspiracje Józefã Chełmòwsczim” mdze w Ceńtrum Kùlturë i Bibloteczi w Brusach 6 lëpińca ò 5:00 pò pôłnim. Sztaturników przë robòce to mòże ju terô pòdzywiac w parce Ceńtrum – w Kaszëbsczi Kôce w Brusach-Jagliach.

  • Ksążka jaką znaje kòżdi “Môłi Princ” je ju przërëchtowónô – w kaszëbsczi wersje.

  Macéj Bańdur, aùtór dolmaczënkù, rôczi do gdińsczégò Infoboxu. Zéńdzenié pòprowadzy Artur Jabłońsczi, a ju òd 5:00 pò pôłnim przed Infoboxã przë sztrasë Swiãtojańsczi 30 to mdze mógł ùczëc wëjimczi tegò znónégò na całim swiece tekstu w rodny mòwie. Prawie jegò ùniwersalnosc mie przekòna, cobë gò przełożëc – gôdô Macéj Bańdur. Ò 5:30 bënë w Infoboxu sã zacznie zéńdzenié, na jaczim to mdze mógł pògadac ò dokazu, ale téż aùtorsczim pisënkù aùtora òpiartim ò rëchlészé òrtografné systemë. To mdze leżnosc spëtac aùtora jak widzy rozwij pisënkù, a téż dolmaczeniów, chtërne całi czas mô w planach.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑