Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.27 (csb)

  • Pół mln zł żdże na drëdżi rok w òbëwatelsczim bùdżece Kòscérznë – mieszkańcowie ju mògą wniosczi składac.
  • W Òstrzëcach òni żdżą za zgłoszeniama na IV Mésterstwa Kaszëb w Miónkach na Wòdnëch Kòłach.
  • Aleja Gwiôzdów Spòrtu sã zbòkadni ò nowëch achtnionëch, strzód nich to dô Włodzmierza Szaranowicza.

  STRZODA, 27 czerwińca

  • Mieszkańcowie Kòscérznë ju mògą składac wniosczi – do òbëwatelsczégò bùdżetu na drëdżi rok.

  Do pòdzeleniô bądze pół mln zł w dwùch fërtlach, na jaczé gard je pòdzelony. Ùdbë mieszkańców mògą sã tikac jinwesticjów i spòlëznowëch projechtów. Wnioskùjący mùszi pòdac plac i przëblëżony kòszt realizacje zamëszlënkù. Jinwesticjowé wniosczi bë ni miałë przekroczëc 150 tës zł brutto, a spòlëznowé 10 tës. Më rôczimë do skłôdaniô wniosków – gôdô Éwa Chmieleckô z Ùrzãdu Gardu. Wniosczi to je nót składac do 13 lëpińca na szpecjalnëch fòrmùlarach, jaczé są przistãpné na jinternetowi stronie gardu. Miesądz pózni, pò jich fòrmalnym òbtaksowanim sã zacznie welowanié mieszkańców na nôlepszé òbëwatelsczé projechtë.

  • W Òstrzëcach òni czekają za zgłoszeniama na IV Mésterstwa Kaszëb – w Miónkach na Wòdnëch Kòłach.

  Rozegracjô mdze w nôblëższą niedzelã kòl Òstrzëcczégò Jezora i to je bòdôj jedurnô, na jaczi pòjazdë jadą z zawrotną chùtkòscą 2 km/h. Do ùdzélu to sã mòże całima familiama zgłaszac. Mają przewidzoné kategòrie: ùstny, młodszé i starszé rodzeństwa a starszi z dzecama. Nade wszëtkò nama równak jidze ò fejn szpôs, gôdô Marión Kòwalewsczi, direchtór somònińsczégò GOK-ù. Zgłoszenia do Mésterstwów są przëjimóné pòd nr telefònu 58 684 18 77 abò adresą www.ustolema.pl w terminie do 28 czerwińca.

  • W Aleje Gwiôzdów we Wiôldżi Wsë – dopiérze swiécy 118 nôzwëstków.

  Ju w tã sobòtã na ùroczëznë do tegò tczëwôrtnégò karna dołączi 7 lëdzy. Zëmòwé spòrtë mdą reprezeńtowac: Tomôsz Sykòra, Jozef Łuszczek, i Andrzéj Bachleda-Curuś. Òdsłoniãté mdą téż gwiôzdë Adama Krzesyńsczégò – szermiérë i sekretérë PKOL, Janusza Czerwińsczégò, dôwnégò trenérã i ùczałégò. Ùtczony mdą téz spòrtowi gazétnicë: Jerzi Gebert ë Włodzmiérz Szaranowicz. Më pòdsztrichiwómë, że më chcemë ùpamiãtnic nié le spòrtowców, ale téż tëch co przëblëżiwają krëjamnotë spòrtowëch discyplënów szerszi pùblëcznoscë – klarëje dobiér gwiôzdów Jerzi Szczepankòwsczi, przédnik Fùndacje Aleja Gwiôzdów Spòrtu. Ùroczëznë òdsłoniãcô pòsobnëch gwiôzdów mdą 30 czerwińca ò 4:00 pp, spòrtowcowie i dzejarze sã pòjawią personalno na pòtkanim.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑