Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 29 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.29 (csb)

  • 16 karnów ju sã zapisało na Mésterstwa Swiata Kaszëbów w Lëzënie.
  • W gminie Wiôlgô Wies sã zaczãłë zajmë w programie „Dynamiczni Seniorzy z Energią”.
  • Pòlicjô òstrzégô stôrëch lëdzy przed nową metodą òszëkańców.

  PIĄTK, 29 czerwińca

  • 16 karnów ju sã zapisało na – Mésterstwa Swiata Kaszëbów w Lëzënie.

  To mòże dërch dołączëc do rozgriwków ze swòjim 6-òsobòwim składã. Rozegracjô mdze towarzëła Swiatowémù Zjôzdowi Kaszëbów, jaczi mdze 7 lëpińca na sztadionie przë Gminowim Òstrzódkù Spòrtu, Rekreacje i Turisticzi. Donëchczas sã zapisałë m. jin. part Wiôlgô Wies Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Reprezentacjô Gazétników ë wiele luznëch grëpów drëchów co chcą na spòrtowò swòjã nôrodnosc zamanifestowac. Nie felëje téż składów z bùtna – gôdô Pioter Klecha, direchtór GOSRiT Lëzëno. To sã jeszz mòże zapisywac, cobë bronic nôrodną bùchã Kaszëbów. Grëpa, jakô dobãdze we finale dostnie, òkróm prestiżowégò titla Méstra Swiata Kaszëbów, diôbelsczé skrzëpice i medale. Kòżdé karno òdjedze ze zjôzdową pamiątką. Zapisac swòje 6-òsobòwé karno to mòże pòd mejlową adresą jakô je na stronie GOSRiT Lëzëno. Mecze mdą rozgriwóné na 4 bòjiszczach. Òrganizatorowie rôczą téż białczi co lubią balã pòkòpac. Turniér wësztartëje ò 1:00 pp.

  • W gminie Wiôlgô Wies sã zaczãłë ju zajmë – w programie „Dynamiczni Seniorzy z Energią”.

  Bierzą w nim ùdzél mieszkańcowie gminë, co mają skùńczoné 55 lat. To je bédënk aktiwnégò spãdzywaniô wòlnégò czasu. W tim stara ò fizyczną sprawnosc pòd òkã jinsztruktorów. Òkróm czwiczeniów i marszów nordic walking dzél programë „Dynamiczni Seniorzy z Energią” to są téż szkòlenia – ò zdowim, bezpiekù i ôrce żëcô.

  • Pòlicjô òstrzégô stôrëch lëdzy przed nową metodą dzejaniô òszëkańców – pò kradzëznie w Rëmi.

  Sprawcowie pòdwiezlë stôrégò chłopa dodóm, a pózni gò òkredlë w jegò mieszkanim. Stratë są òbrechòwóné na wicy jak sto tësący zł – gôdô gazétnô rzeczniczka wejrowsczi pòlicje Karolëna Pruchniôk. Pòlicjô apelëje do seniorów, żebë òni nie robilë nick flot pòd presją i np. przed danim pieńdzy cëzémù sã skònsultowelë z familią. Tegò samégò dnia co dërnô kradzëzna w Rëmi do szlachùjący doszło we Gduńskù. Tam równak próba manipùlacje jima sã nie ùdała.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑