Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.02 (csb)

  • Elektroniczné zwòlnienia mdą òbrzészkòwé òd gòdnika a nié òd lëpińca, jak to bëło planowóné.
  • Ùczãstnikóm Swiatowégò Zjôzdu më pòkôżemë najã aktiwnosc – zapòwiôdają ùtwórczé strzodowiszcza w Lëzënie.
  • Na flot brëkùjemë mùzykańtów – apelëją ògranizatorowie Piechtny Pielgrzimczi na Jasną Górã.

  PÒNIEDZÔŁK 2 lëpińca

  • Z lëpińca na gòdnik je przesëniãti òbrzészk – wëstôwianiô e-zwòlnieniów òd dochtora.

  Ju je przëjãti pasowny ùstôw. To znaczi, że jesz czile miesądzy to mòże kòrzëstac z òbadwùch fòrmów, papiórowi i elektroniczny. – Do pacjeńtów to je pòmòcné, bò òni tedë nie darwają żdac w rédze z numrã PESEL i NIP-ã zakładu robòtë – gôdô Krësztof Ceszińsczi, regionalny gazétny rzecznik Zakładu Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów. Pòmòrsczi dochtorowie blós w maju wëstawilë wicy jak 113 tës zwòlnieniów. Wnet 32% z nich miało elektroniczną fòrmã, to je czwiôrti rezultat w kraju.

  • Swiatowi Zjôzd Kaszëbów to nié le mùzyczné i spòrtowé wëdarzenia a przemarsze le téż leżnosc – do zapòznaniô sã z dzejalnoscą ùtwórczich strzodowiszczów z Lëzëna.

  Zona wëstôwków mdze na terenie Spòdlëczny Szkòłë nr 2 (to je dôwné gimnazjum). Tam sã mdze mógł zapòznac z binowim ùtwórstwã, ale nié leno – zapòwiôdają gòspòdarze rozegracje. – Më chcemë dac lëdzóm òdpòczink òd zjôzdowégò trzôskù, cobë mòglë sã czegòs ò Lëzënie doznac i nabrac mòcë do dalszi zôbawë – rôczi przédnik tamtészégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Mieczisłôw Bistróń. 20. Swiatowi Zjôzd Kaszëbów mdze 7 lëpińca, przëjôzd Transcassubie i zaczãcé planowóné je na 10:00. Gòdzënã pózni w kòscele sw. Wawrzińca mdze Mszô Swiãtô, zôbawa sztartëje kòle 2:00.

  • Z jachtama zrzeszonô je bòkadnô tradicjô – jakô mdze zaprezeńtowónô w Serakòjcach na Festiwalu.

  Zacznie sã 6 lëpińca ò 6 wieczór w drzewianym kòscele kòńcertã karna Wolna Grupa Bukowina. Wëdarzeniémù mdze téż towarzëc òdemkniãcé wëstôwkù stowôrë Porcelanki z Chmielna. Lepi pòznac jachtarską kùlturã to mdze mógł 14 lëpińca – ò jachtarzach terô sã gôdô przez prizmat kòntrowersjów i kriticzi, ale wôrt je pòznac jich bòkadną kùlturã i historiã – rôczi Judita Kroskòwskô, direchtórka Gminowégò Òstrzódka Kùlturë w Serakòjcach. Edukacjowô zona mdze na Tôrgù przë Piwny Sztrase. Młodi i stôri mdą mòglë zazdrzec do òrnitologicznégò nórtu, pòdzywiac psë i sokòłë, a téż, dzãka białkóm z KGW ùszmakac jachtarsczi kùchnie. Òkróm tegò wiele kònkùrsów i jinëch atrakcjów, a ò 6:00 wieczór Mszô Swiãtô w Drzewianym kòscele.

  • Mùzykańtów na pielgrzimkã szëkają na flot! Gôdka ò Kaszëbsczi Piechtny Pielgrzimce na Jasną Górã – jakô rëgnie z Hélu 25 lëpińca.

  Na jinternetowi stronie wëdarzeniô òrganizatorowie mają sczerowóné appél do gitarzistów, spiéwaków ë jinstrumeńtalistów. Bò „stôri pielgrzimòwie wiedzą, nowi sã doznają, że mùzyka to je baro wôżny elemeńt żëcô na pielgrzimce”. Pòmôgô przedërchac wiele drãgòsców, zabëc, że bòli a téż prosto ceszi ùchò. „Më szukómë za gitarzistama, co òb drogã pòmògą swòjim pòczëcym ritmù. Jinstrumeńtë i kòstczi są – to je nót lëdzy co rozmieją na nich zagrac. Zgłaszac sã mògą téż do spiéwaniô pielgrzimkòwégò repertuaru a jinstrumeńtaliscë z chòcle spòdlëcznym mùzycznym wësztôłcenim”. Nôdłëgszô, piechtnô pielgrzimka na Jasną Górã mdze 36-ti rôz. Rëgnie z Hélu 25 lëpińca, szpùr mô przeńc w 19 dniów.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑