Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 3 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.03 (csb)

  • Bądze remòńt drodżi Trzebùń-Sominë, co parłãczi kòscérsczi kréz z bëtowsczim.
  • We Wejrowie amatorowie parkùru mają do dispòzycje nowi plac do czwiczeniów.
  • Bezpłatny wëpòczink dlô 120 ùczniaków zòrganizowa w te ferie gmina Pùck w òbrëmienim projechtu z eùrodëtków.

  WTÓRK, 3 lëpińca

  • Starostwò w Kòscérznie ùżorgało 1 mln 200 tës zł – na remòńt drodżi Trzebùń-Sominë.

  To je wôżny turistny szpùr jaczi parłãczi kòscérsczi kréz z bëtowsczim. Pieńdze jidą z rządowi programë na rzecz wespiéraniô môlowi jinfrasztrukturë. Te dëtczi pòkrëją 76% kòsztu wëmianë wiéchrzëznë drodżi na wnet 4 kilométrach. Terôzka na tim szpùrze je jintensywno wiozłé drzewò z lasów zniszczonëch chają, co jesz barżi niszczi tã drogã. – W ùszłëch latach më dwa razë mielë starã ò ùdëtkòwienié na mòdernizacjã – gôdô starosta Alicjô Żurawskô. Dzél drodżi Trzebùń – Sominë mô bëc òdnowiony do kùńca smùtana. Z całosc to przińdze 1 mln 570 tës zł.

  • We Wejrowie amatorowie parkùru mają do dispòzycje – nowi plac do czwiczeniów.

  Òn je pòstawiony na fërtlu Drëszbë w òbrëmienim Òbëwatelsczégò Bùdżetu. Parkùr to je fòrma fizyczny aktiwnoscë jakô z Francje przëszła. Przédną deją je przechôdanié przeszkòdów jak nôproscy i jak nôrëchli. – Plac je zrobiony tak, cobë robienié czwiczneiów w biégù bëło bezpieczné – gôdô wiceprezydeńt Wejrowa Bejata Rutkewicz. Plac Parkùr sã skłôdô z betonowégò i stalowégò dzéla. Mòżlëwi je wszechstronny i bezpieczny rozwij mùsklowi mòcë, dżibkòscë i rëszny kòòrdinacje. To je jeden z dobëtnëch projechtów wejrowsczégò òbëwatelsczégò bùdżetu. Przërëchtowanié szpùru przeszkòdów kòształo kòl 140 tës zł. To je dzél zmianów na fërtlu Drëszbë, w jich òbrëmienim tam mô pòwstach „Plac gardowëch spòrtów”.

  • Dzecë i młodi z gminë Pùck mdą wëpòcziwac w Pilëcach i Ùszczë – na darmòk turnusach òrganizowónëch przez samòrząd.

  To je dzél projechtu „Dzysô ùczba – witro robòta”, na jaczi gmina Pùck ùżorgała wicy jak 6 mln zł eùrodëtków. To sã tikô pòdnieseniô kwalitetu òglowégò sztôłceniô w 15 spòdlëcznëch szkòłach i 4 gimnazjach. Òkróm dodôwkòwëch zajmów, wanogów i edukacjowëch programów dzecë pòjadą téż na kòlonie. – Òne są bezpłatné, a më i tak ledwie zgruchnãlë 120 lëdzy – gôdô wójt gminë Pùck Tadeùsz Pùszkarczuk. Wczasë 60 ùczniaków ze spòdlëczny szkòłë w Pilëcach mdą kòsztac kòl 85 tës zł. Za kòlonie w Ùszczë dlô gimnazjalistów to przińdze kąsk wicy jak sto tës zł z bùdżetu gminë Pùck.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑