Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.04 (csb)

  • Prezydeńt Andrzéj Duda sã pòjawi w Lëzënie na Zjezdze Kaszëbów.
  • Wrãczenim diplomów i tradicjową żôkówką – w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece mają skùczoné kùrs kaszëbsczégò tuńca.
  • W Miszéwkù sã zaczinają pòkôzczi w òbrëmienim VII Festiwalu Kaszëbsczich Filmów.

  STRZODA, 4 lëpińca

  • To ju gwës – gòscã Swiatowégò Zjôzdu Kaszëbów w Lëzënie bądze – prezydeńt Andrzéj Duda.

  Głowa państwa w sobòtã weznie ùdzél w przemarszu i przëwitanim ùczãstników na przédnym placu wëdarzeniô. Kancelariô pòcwierdzëła ten beszit we wtórk. To mdze pierszi rôz, czej Andrzéj Duda sã pòjawi na Zjezdze, jakno prezydeńt. Slédny rôz na ti rozegracje we Wiôldżi Wsë béł jegò pòprzédca, Bronisłôw Kòmòrowsczi. Wizyta nôwëższégò państwòwégò ùrzãdnika mdze dérała tëli, wiele òficjalny dzél Zjôzdu zaczãti Mszą swiãtą. Przédnik lëzyńsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô pòdszrichiwô ùroczësti charaktér rozegracje. Przëwitanié zéńdzonëch na môlu krótkò spòrtowi halë mdze krótkò przed 2:00. W rozriwkòwim dzélu më ùczëjemë m. jin. Werónkã Kòrtas, Fucus czë Kaszëbsczégò Jidola. Spòrtowi akceńt, òkróm turnieru baszczi to mdą rozgriwczi w nożną balã i pòkôzk bùczczi. Mùzykalny charaktér wsë mdze pòdsztrichniony akcją Pòspólné Kaszëbów Spiéwanié.

  • Pò 260 gòdzënach treningù w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece we Wieżëcë – mają skùczoné kùrs kaszëbsczégò tuńca.

  Wzãło w nim ùdzél 17 szkólnëch i animatorów kùlturë. Wikszi dzél z nich ju prowadzy szkòłowé fòlkloristné karna. Na kùrsu òni ùprôwielë swòje tuńcowé i jinsztruktorsczé ùmiejãtnoscë, a téż spiéw, psychòlogiã i pedagògikã robòtë w gromadze. Wczora òni pòdrechòwelë swòje zajmë i òdebrelë zaswiôdczenia a diplomë. Kùrs béł ùdëtkòwiony bez Minysterstwò Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë. W òbrëmienim projechtu to dô téż jinsztruktażowi film ze spòdlëcznyma lëdowima tuńcama. Òn mdze przistãpny na stronie Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersytetu.

  • „Król Kaszëbów Karól Krefta” i „Nieùrzasłi żôłnérze z Kaszëb” to są filmë jaczé to mdze mógł òbezdrzec 5 lëpińca w Miszéwkù – na VII Festiwalu Kaszëbsczich Filmów.

  Pierszô projechcjô pòkôże sylwetkã pòwòjnowégò kartësczégò starostë. Karól Krefta stwòrził partë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Żukòwie i Chmielnie. Jinwigilowóny przez kòmùnistny reżim ùmarł schòrzałi i samòtny 28 rujana 1995 rokù. Drëdżi film, „Nieùrzasłi żôłnérze z Kaszëb” to je òbrôz ò żôłnérzach herojnégò 66 Kaszëbsczégò Pùłkù Piechtë m. Józefa Piłsudsczégò, jaczi òdegrôł wiôlgą roã w ùchòwanim dobëti samòstójnotë, gôdô òrganizatór festiwalu Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Projechcjô 5 lëpińca ò 8:00 wieczór w Restaùracje Mùlk w Miszéwkù. Wstãp je wòlny.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑