Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 5 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.05 (csb)

  • W Kòsôkòwie pòwstôwô rońdo na zbiégù sztrasów Chrzanowsczégò i Rzemiãsny – to je wëlotowi w stronã Gdinie ze skrótã do wòjewódzczi setczi.
  • Pierszé mésterstwa w bùczce to pòsobnô spòrtowô atrakcjô Zjôzdu Kaszëbów w Lëzënie.
  • Pòtrôwnicobranié na Złoti Górze tą razą na finał sezonu na kaszëbską malënã.

  CZWIÔRTK, 5 lëpińca

  • W Kòsôkòwie pòwstôwô rońdo na zbiégù sztrasów – Chrzanowsczégò i Rzãmiãsny.

  To je pòspólnô jinwesticjô gminë i pùcczégò krézu. Przebùdacjô sã tikô skrziżowaniô wëlotówcziz Kòsôkòwa do Gdinie a ji parłãcznika z wòjewódzką drogą nr 100. – Rońdo mô pòlepszëc dojôzd do kòmùnalnégò smãtarza, a letnikóm i mieszkańcóm Nordë pòmòc dojachac do Gdiniei Trzëgardu – gôdô wójt gminë Kòsôkòwò Jerzi Włudzyk. Rońdo mô pòwstac do kùńca zélnika. Kòszt mają pòdzeloné midzë sebie dwa samòrządë: gmina Kòsôkòwò dô przez 1 mln zł, ùdzél pùcczégò krézu to 740 tës zł.

  • Spróbòwac czegòs nowégò i riwalizowac pò kaszëbskù to mdze mógł – na Swiatowim Zjezdze Kaszëbów w Lëzënie.

  W sobòtã òkróm miónków w nożną balã bãdze mógł òbezdrzec i zagrac w kaszëbsczi nôrodny spòrt bùczkã. Gra wëmôgô precyzje w pòdôwanim balë – swinczi przë pòmòcë drzewianëch czijów i trôfianiô w wëznaczoną zonã – chléw. Swòją dinamiką szlachùje za hòkejã. Nasz sprzãt je do Waszi dispòzycje, ni mùszita znac tegò spòrtu, wszëtczégò sã doznôta na placu – rôczi Kristión Andriskòwsczi, jeden z pierszich bùczkarzów jaczi òdrodzëlë tã zabëtą kaszëbską grã. Turniér nożny balë wësztartëje ò 12:00. W tim samim czasu zaczną sã téż rozgriwczi na bùczkòwim pòlu. Kòżdi mòże zapisac swòje 4, abò 5-òsobòwé karno na placu.

  • Chcemë jesz òstac przë nadchôdającym – Swiatowim Zjezdze Kaszëbów w Lëzënie.

  Tam sã mdze mógł bezpłatno profilakticzno zbadérowac – w òbrëmienim akcje „Pomorskie dla Zdrowia”. Òna je òrganizowónô òb lato przez Marszôłkòwsczi Ùrząd we Gduńskù i słëchającé mù bòlëcë, do gromadë to mdze 6 leżnosców żebë bùten zbadérowac swòje zdrowié. W Lëzënie w sobòtã to mdze mógł m. jin. cësnienié tãtnicë zmierzëc, niwiznã glukòzë i ùrinowégò kwasu òznaczëc. To dô neùrologiczné i ònkòlogiczné kònsultacje. Dermatológ sprawdzy wëstãpiającé na cele znanczi, a kardiochirurgòwie ze Szpecjalistny Bòlëcë we Wejrowie zaprezeńtëją dzejalnosc Fùńdacje Pòmòrsczi Kardiochirurgie. Tam mdze téż ôpen pąkt z darmòk prawnyma doradama m. jin. z òbrëmieniô prawów pacjeńta. Na Zjezdze Kaszëbów stojiszcze Pòmòrsczé dlô Zdrowiégò mdze òdemkłé òd 2:00 do 10:00. Pòsobné taczé dogôdënczi mdą na 45 Wdzydzczim Jôrmarkù.

  • Pózné zortë naji nôrodny pòtrôwnicë mdą królowałë – na Pòtrôwnicobranim na Złoti Górze kòle Kartuz.

  W sobòtã mdze nôwikszô brzadowô rozegracjô na Kaszëbach. Tą razą na finał malënowégò sezonu, bò nen sã latos wczas zaczął. Brzadu w rozmajiti pòstacje to mdze mógł ùszmakac na gastronomicznëch stojiszczach, to dô téż kònkùrsë na Jestkù z kaszëbską malëną. – Gwiôzdë wieczoru to mdą Kamil Bednarek i Natala Szréder, kòńcert pòprzédzy skòpicą atrakcjów – rôczi direchtór Kartësczégò Ceńtrum Kùlturë Aleksandra Macybòrskô-Pëtka.

  kleka-truskawkobranie-pytka-ps-18-07-05

  Pòtrôwnicobranié na Złoti Górze kòle Kartuz sã zacznie w sobòtã ò 2:30. Na môlu to mdze mógł składac żëczbë przez Radio Kaszëbë w Sobòtnym Ùbawie. Rozegracjã òd 5:00 pp mdze relacjonowôł Pioter Szëca.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑