Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.06 (csb)

  • Gadac pò kaszëbskù to je wôżné – gôdają ùczãstnicë kùrsu kaszëbsczégò jãzëka co sã skùńcził w Kòscérsczim Dodomù Kùlturë.
  • Akademiô nożny balë Cassubian mô za sobą pierszi sezón rozgriwków.
  • Bezpłatno z prowadnikã to mòże zwiedzywac wiedno wicy gardów.

  PIĄTK, 6 lëpińca

  • Trenëją gôdanié pò kaszëbskù i corôz lepi do jima jidze – w Kòscérsczim Dodomù Kùlturë sã skùńcził kùrs kaszëbsczégò jãzëka.

  Przez 3 miesądze bëło na nim 14 lëdzy. Pòd òkã naji redachcjowi kòleżanczi Anë Cupë-Dzemińsczi czwiczëlë gôdanié pò kaszëbskù, czëtanié i pisanié. Zajmë bëłë rôz na tidzéń. – Chòc to je mało czasu, ùczãstnicë mają dobëté nad strachã przed gôdanim w nowim jãzëkù i zapòwiôdają, że sã mdą dali ùczëlë. Òd séwnika Kòscérsczi Dodóm Kùlturë zapòwiôdô rëgniãcé z dwùma karnama kùrsu kaszëbsczégò jãzëka: dlô zaawansowónëch a pòczãtników.

  • Kaszëbskô szkółka jakô w Bólszewie ùczi nômłodszich adeptów fùtbòlu – mô ju planë na dalszé rozgriwczi.

  Òd jeseni karno mdze zaregistrowóné w PZPN, a ju terô Akademiô zaprôszô do wzãcô ùdzélu w pòkôzkòwim treningù, pò jaczim mòże zdecydowac, czë wësłac swòje dzeckò do tegò karna nożny balë z kaszëbsczima wôrtnotama. Do naju trôfiają knôpi òd 5 do 10 rokù żëcô, w rozwiju kariérë nożny balë to tzw. złoti wiek – klarëje ùtwórca szkòłë Kristión Andriskòwsczi. Charaktér młodi adepcë fùtbòlu wërôbiają so nié le na bòjiszczu, le téż na wëjazdach, dze pòznôwają spôdkòwiznã swòjégò nôrodu a riwalizëją w tradicjowi grze bùczka, jakô òkôza sã bëc tak samò czekawô jak znónô na całim swiece nożnô bala. Ò sami akademie Cassubian to sã mòże doznac pòd adresą apcassubian.pl.

  • Darmòk z prowadnikã to mòże zwiedzywac – wiedno wicy gardów.

  We ferie takô leżnosc je m. jin. w Kòscérznie, Kartuzach, Wejrowie, Pùckù i Wiôldżi Wsë. W Kòscérznie pò nôpëszniészich nórcëkach prowadnik òprowôdzô w kòżdą sobòtã i pòwiôdô téż ò czekawinkach i bëlnëch mieszkańcach. – Wãder dérëje trzë gòdzënë – gôdô wielelatnô prowadniczka Bejata Jónkòwskô. Bezpłatné wanodżi pò Kòscérznie są w sobòtë. Zbiérka na rinkù przë Mùzeùm Kòscérsczi Zemi ò 10:00. We Wiôldżi Wë jistné szpacérë są w niedzele òb ferie – sztart ò 4:00 pò pôłnim pòd wieżą cësnieniów. – W Kartuzach zwiedzywanié je w òbadwa dnie wikeńdu – gôdô bùrméster Grégór Gòłuńsczi. W Kartuzach zbiérka ò 2:30 przed jintegracjowim banhòfã. W Pùckù powadnik żdże pòd radnicą òd piątkù do niedzelë ò 11:00. We Wejrowie zbiérka je kòżdi dzéń ò 11:00 przë sztaturze Jakóba Wejra.

  Radio Kaszëbë, 11:55 | Foto: http://nowepomorze.pl/

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑