Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.11 (csb)

  • Zaczãłë sã wëpłatë pierszich szkòdowaniów dlô miéwców priwatnëch lasów znikwionëch łońską chają w kòscérsczim krézu.
  • Wiejskô Gmina bez tôklu so radzy z òrganizacją nôwikszi kaszëbsczi rozegracje – kòméńtérëją przebiég Zjôzdu wëszëznë Zrzeszeniô.
  • We wikeńd w Òstrzëcach V Kaszëbsczi Przezérk Wieselnëch Karnów i Festiwal Jachtarsczi Kùlturë.

  STRZODA, 11 lëpińca

  • Kòscérsczi kréz zaczął wëpłatë szkòdowaniów dlô miéwców priwatnëch lasów – znikwionëch przez łońską chajã.

  Strzodczi jidą z Lasowégò Fùńduszu i są czerowóné na òpòrządzenié lasowëch terenów. Do gromadë w krézu mają dóné 550 taczich decyzjów. Zélnikòwô chaja w kòscérscizim krézu zniwiła do nédżi wiéchrzëznã 1200 ha priwatnëch lasów, a na 1600 ha to bëło nót òpòrządzëc złomë a wëwrotë. – Miéwcowie pò òpòrządzenim terenu bë mielë sã zgłosëc do starostwa w Kòscérznie – gôdô starostka Alicjô Żurawskô. Wësokòsc szkòdowaniów je zanôléżnô òd wiekù znikwionégò lasu – dodôwô starostka Żurawskô. W kòscérsczim krézu mają wëpłaconé szesc pierszich szkòdowaniów. To dało òd 1200 do 8 tës zł.

  • Gmina Lëzëno so wiedzała radã w nieletczim zadanim òrganizacje – Swiatowégò Zjôzdu Kaszëbów.

  Taczi dbë są wëszëznë Zrzeszeniô, jaczé 2-dżi rôz w historie w przërëchtowanié ti rozegracje wespółrobiłë z wiejsczim samòrządã. Lëzëno jakno plac tegò plenerowégò wëdarzeniô przërëchtowało pasowné spòdlé i pòkôzało swiatu to z czegò je bùszné. Wicy ò sprawie rzecze Adóm Hébel.

  • W Òstrzëcach òni mdą sã – dwa dni bawic.

  W piątk tam mdze V Przezérk Wieselnëch Karnów. Latos to dało 9 kapélów. Przed pùblëcznocą sã pòkôżą: Amando, Event, Dido, Maks Band, Threetones, Volstar, Takt, Gala i gòsce z Miemców – karno Plop. Rozegracjô sã zaczinô ò 5:30, a òd 6:00 wieczór sã zacznie transmisjô w Radiu Kaszëbë. To naji słëchińcowie w sms-owim wëlowanim mdą wëbiérelë nôlepszé karno. Më sã mdzemë bawilë jak na pòlterabendze – gôdô direchtór somònińsczégò GOKù Marión Kòwalewsczi. Dzéń pózni w tim samim placu mdze Festiwal Jachtarsczi Kùlturë Knieja. W programie pòkôzczi jachtarsczich psów, szląskô biesada z karnama znónyma z Gòspòdë Radia Kaszëbë – Claudią i Kasią Chwołka i Mùzykańtama a téż kòńcert jachtarsczi mùzyczi. Zôczątk ò 2:30.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑