Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 12 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.12 (csb)

  • Wzbùdzył procëmstawienié elitów, le sã sprzedôwô dobrze – Môłi Princ w rewòlucjowim pisënkù Macéja Bańdura.
  • Wdzydze ju fardich na Jôrmark. W sobòtã tam sã zacznie nôwikszô fòlkloristnô rozegracjô na Kaszëbach.
  • W Rédze òni żdżą za plakatama w czwiôrti edicje kònkùrsu „Cassubia Visuales”.

  CZWIÔRTK, 12 lëpińca

  • Jegò wëdanié òecknãło stolëmné kòntrowersje – jintelektualiscë òd razu skritikòwelë pisënk ùżëti w Môłim Princy – przekładze klasyka swiatowi lëteraturë.

  Pò 3 promòcjowëch zéńdzeniach i Zjezdze Kaszëbów to bëło nót równak scwierdzëc jedno – ksążka sã ceszi wiôldżim zajinteresowanim czëtińców. Wicy rzecze Adóm Hébel.

  • W òsoblëwi swiat Kaszëb z XIX stalata to sã mdze mógł przeniesc – w nôblëższi wikeńd we Wdzydzach.

  W Kaszëbsczim Etnografnym Parkù 45-ti rôz mdze Wdzydzczi Jôrmark. Lëdowi kùńszt i rãkòdzeło pòkôże tam czileset artistów – z Kaszëb i Pòlsczi, a téż z Lëtwë, Biôłorusëje, Czechów i Ùkrajinë. Na 22 hektarach Parkù, westrzód zabëtkòwëch chëczów i òbéńdów to mdze mógł wzyc ùdzél we warkòwniach i pòkôzkach dôwnëch rzemiãsłów i warków. – To je òsoblëwi plac, w jaczim prosto mùszi bëc – gôdają artiscë, co ju rëchtëją swòje stojiszcza. Z jôrmarkòwëch atrakcjów we Wdzydzach to mdze mógł kòrzëstac w sobòtã i niedzelã òd 10:00 do 6:00. W tim czasu przédnô droga z Kòscérznë do Wdzydzów przechôdô remòńt, temù òrganizatorowie rôczą do kòrzëstaniô z òbjazdów przez Gòłuń i Òlpùch.

  • Mają bëc jinowacjowé, ùtwórczé, jinspirëjącé – w Rédze òni żdżą za plakatama w kònkùrsu „Cassubia Visuales”.

  Do prezeńtowaniô swòjëch wizjów wëzwëskaniô tradicjowëch wzorów ju czwiôrti rôz rôczi Fabrika Kùlturë. – W kònkùrsu mògą wzyc ùdzél amatorowie i profesjonalësce, dólnô greńca wiekù to 16 lat – rôczi Paùlëna Piotrowskô. Kònkùrs je midzënôrodny i pòtikô sã z wiôldżim òdzewã. Kòżdi rok dokazë jidą z terenu całi Pòlsczi i zeza greńcë. Łoni dobéł mòdernistny mùral. Rëchli to dało m. jin. bédënczi na tatuaż z żukòwsczim wësziwkã czë kaszëbsczi minecraft. Kònkùrsowé dokazë są wëstôwióné w Rédze, wëstôwk téż wanożi pò regionie. W czwiôrti edicje kònkùrsu Cassubia Visuales termin sélaniô dokazów mijô na kùńcu zélnika. Za plakatama òni żdżą we Fabrice Kùlturë w Rédze.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑