Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.13 (csb)

  • Do 20 lëpińca mòże sã registrowac na Kaszëbską Etnofilologiã na Gduńsczim Ùniwersytece.
  • Më dôwómë głos lëdzóm co naju czekawią – gôdôł ùtwórca dokùmeńtu Żywioły 2 na Kaszëbsczim Filmòwim Festiwalu.
  • Zakopower, Krãcbal i 4. Festiwal Biôłorusczi Kùlturë – bądą za tidzéń na Dniach Gminë Gniewino.

  PIĄTK, 13 lëpińca

  • Czerënk jaczi sztôłcy kaszëbsczé elitë – na jeséń zacznie nowi rok.

  To mdą téż nowé mòżlëwòtë, bò òd tegò rokù absolweńcë òkróm prawów do ùczbë kaszëbsczégò dostną pòlonysticzné kwalifikacje. Ti, co chcą kaszëbisticzné wësztôłcenié bez pedagògicznëch ùprawnieniów mògą sã skùpic na kaszëbòlogicznëch zagadnieniach a w plac tëch dlô przińdnëch szkólnëch wëbrac jiné zajmë – to baro mòderné i elasticzné pòdchôdanié do sztudérë. Ti co sztuérëją etnofllologiã zaczinają z rozmajitą niwizną – są taczi co ju gôdają i piszą ë taczi, co pierszi kòńtakt z kaszëbizną mają dopiérze przed sobą. Niejedny, tak jak Dorota Miszewskô, gòsc aùdicje Na Widnikù Kaszëbë chcała zacząc gadac w swòjim òjczëstim jãzëkù. Dorota Miszewskô przed miesądzã òbroniła licencjat na etnofilologie a terô zachãcywô jinëch do zapisaniô sã na ten czerënk. To je mòżlëwòta dobëcô całowny wiédzë ò najim jãzëkù i lëteraturze, ale téż kònkretë – zatrudnienié w szkòle – pòwiôda na naji antenie. Czãżkò je nalézc drëdżi hùmanisticzny czerënk ze 100% zatrudnienim w warkù na miesądz pò òbronienim licencjatu. Żebë sã na niegò zapisac to je nót sã zaregistrowac do 20 lëpińca.

  • Kaszëbsczi Filmòwi Festiwal – dérëje.

  W czwiôrtkòwi wieczór wielno zebróny w Miszewie òbzérnicë mòglë pòznac dokùmeńtalny film pt. Żywioły 2. To je dalszi dzél òpòwiednie ò lëdzach z pasją, z westrzód jaczich kòżdi je òsoblëwi òd jiny stronë – pòwiôdô òperatór kamérë i wespółreżiséra Pioter Zatóń. We filmie mają pòkôzóné trzë historie – miéwca chòwë psów husky co biegają w zaprzëgach, ùtwórcë karna Czarodzieje z Kaszëb i Sławòmira Bronka, dirigeńta Chùru Discantus. W kòżdim z nich je widzec téż zafascynowanié nają zemią i lëdzama, równak pòd jinyma wzglãdama. Czwiôrtkòwé pòtkanié to bëło jedno z nôlepszich òd stronë frekwencje. Wiedno wikszé zajinteresowanié wëchôdô z mòżlëwòtë diskùtérowaniô na témã wëswietliwónëch produkcjów – merkô Eùgeniusz Prëczkòwsczi, òrganizatór Festiwalu. Za tidzéń w czwiôrtk pòsobnô òdsłona Filmòwégò Festiwalu. Tą razą, temù, że niedługò mdze swiónowsczi òdpùst, òrganizatorowie bédëją seans filmù „Swiónowskô nasza Matinkò”. Pòtkanié mdze tradicjowò ò 8:00 w restaùracje Mùlk w Miszewie.

  • Kòńcertë, tradicjowi Krãcbal w skansenie w Nadolim i skòpicą atrakcjów – rëchtëją w Gniewinie na swiãto gminë. To mdze w dniach 21 i 22 lëpińca.

  W sobòtã wieczór gwiôzda wieczoru w Czëmanowie to mdze Zakopower, mają téż zaplanowóné pòkôzk laserów na nocnym niebie. Nigle to przińdze to dô téż sztór wëcëszeniô na 16-ti wòdno-piechtny pielgrzimce z Nadolégò do Żarnowca – rôczi direchtór Gminowégò Ceńtrum Kùlturë w Gniewinie Waldemar Szczipiór. W niedzelã czãżôr wëdarzeniów sã przeniese do skansenu w Nadolim, dze to dô Krãcbal, jaczi kòżdi rok zbrzątwiô lubińców fòlkloru. Ò 2:00 w Czëmanowie sztartëje za to 12 Przezérk Dmùsznëch Òrkestrów. Latos më ùzdrzimë widzawiszczowé wëkònania artistów z 9 grëpów – zagwësniwô Waldemar Szczipiór. 22 lëpińca w Czëmanowie to téż Festiwal Farwów i kòńcert karna co wëkònywô dokazë Boney M. Programa Dniów Gminë Gniewino je ju przistãpny m. jin. na jinternetowi stronie samòrządu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑