Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.16 (csb)

  • 230 tësący złotëch na retanié zabëtków w parafiach dôł wejrowsczi kréz.
  • Zwiedzywanié Kòscérznë szpùrã miniaturowëch Stolëmów – to je założenié nowi gardowi grë bédowóny przez LOT „Serce Kaszëb”.
  • Do żôglówków, mòrza i słuńca narzesziwô merk sołectwa Tupadłë w gminie Wiôlgô Wies.

  PÒNIEDZÔŁK 16 lëpińca

  • Starostwò we Wejrowie pòsobny rôz wespiérô retanié zabëtków – w parafiach na terenie krézu.

  Na ten cél dało latos 230 tës zł czim pòmògło w jinwesticjach w 7 kòscołach. Na remòńtë òbiektów i renowacjã zabëtkòwëch westrzódków ùdëtkòwienié dostałë parafie w Lëzënie, Łãczëach, Gòrze, Lãbòrsczim Brzeznie, Zwartowie i sw. Wawrzińca w Lëzënie i sw. Trójcë we Wejrowie. – Më retómë perełczi architekturë na terenie najégò krézu – pòdsztrichiwô wejrowskô starosta Gabriéla Lisius. Jinwesticje w kòscołach wespiarté przez samòrząd wejrowsczégò krézu mdą realizowóné w tim rokù.

  • Bëc Stolëmã i òdkriwac wiôldżé atrakcje gardu – to mdze mógł w Kòscérznie.

  Wszëtkò dzãka gardowi grze przërëchtowóny przez Môlową Turistną Òrganizacjã „Serce Kaszëb”. Òna pòprowadzy letników szpùrã Stolëmmków – môłëch sztaturków jaczé w maju stanãłë na sztrasach Kòscérznë. To je mòże pòtkac przë kòscérsczi Parowòzownie, kinie Remùs, sztaturze Wëbicczégò, Mùzeùm Kòscérsczi Zemie i òkòlim piekarie i browarie w ceńtrum gardu. – Do nich mdą dołączoné zadania do zrobieniô przez zwiedzywającëch – zapòwiôdô Lidiô Nôrloch z òrganizacje „Serce Kaszëb”. Pò òdwiedzenim wszëtczich Solemów i zrzeszonëch z nima atrakcjów na finale przë Parowòzownie ùczãstnicë dostną pamiątkòwi gadżet i diplóm co zaswiôdczi ò bëlnym zwiedzenim Kòscérznë.

  • W Gdinie òni mają wëpłaconé pierszé 2 i pół tës. swiôdczeniów – z rządowi programë „Dobri sztart”.

  Do kùńca lëpińca wniosczi to mòże składac le eletroniczną stegną. Òd 1 zélnika gardë i gminë zaczną przëjimanié jich w tradicjowi, papiórowi fòrmie. Programa „Dobri Sztart” to 300 zł na szkòłowé zachë dlô kòżdégò ùczniaka do 20 rokù żëcô. Dlô niefùlsprawnëch dzecy ten czas je dłëgszi ò 4 lata. Swiôdczenié sã słëchô rôz w dokù. Za programã òdpòwiôdô Minysterstwò Familie, Robòtë i Spòlëznowi Pòliticzi. Samòrządë są zòbòwiązóné do wëpłacywaniô z wniosków złożonëch w lëpińcu i zélnikù maksymalno do 30 séwnika. Gdinianowie mògą w ti sprawie sã wicy dowiedzec w Wëdzélu Spòlëznowëch Sprawów Ùrzãdu Gardu przë 10 Lutégò 24, abò zazdrzec do Biuletinu Pùblëczny Jinfòrmacje.

  • Zôglówczi, mòrze i słuńce – są na merkù sołectwa Tupadłë.

  Òn je wëbróny w kònkùrsu tak jak ùszłim razã logò gminë Wiôlgô Wies i tak jak graficznô pòznaka samòrządu narzesziwô do mòrsczégò charakteru sołectwa. Słuneczny, żeglarsczi merk Tupadłów mają wëbróné z westrzód 10 bédënków. Nôdgroda w kònkùrsu to béł tablet. Merk sołectwa Tupadłë mdze wëzwëskiwóny na jegò jinternetowi stronie i na cedlach, promòcjowëch materiałach i nosnikach reklamë.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑