Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.18 (csb)

  • To dô „schetinówkã” dlô gminë Kòscérzna. Samòrząd ùżorgôł 1 mln 300 tës zł. z òbszczãdnosców w rządowi programie
  • Żłobka w Lëpùszu równak nie mdze. Wëszëznë Gminë drëdżi rôz rezygnëją z ùdëtkòwieniô na nen cél
  • W Chmielnie òni żdżą za zgłoszeniama do XVI Mésterstwów Pòlsczi w Zażiwanim Tobaczi.

  STRZODA, 18 lëpińca

  • To dô „schetinówkã” – dlô gminë Kòscérzna.

  Samòrząd pò dłudżi robòce przë tim zwëskôł ùdëtkòwienié z ùszpórowónëch dëtków z rządowi Programë Przebùdowë Gminowëch i Krézowëch Drogów. 1 mln 300 tës zł pùdze na mòdernizacjã Kòscérsczi sztrase w Łubianie. Jinwesticjô ju sã zacza. Jidze w ni ò wëmianã wiéchrzëznë jezdnie i pòstawienim piechtno-kòłowi stegnë òd krajewi drodżi do banowégò przejazdu w ceńtrum wsë. Za to przińdze 2 mln 400 tës zł. z czegò 1 mln 300 tës przińdze z rządowi dotacje – klarëje Grégór Piechòwsczi, wójt gminë Kòscérzna. Jinwesticjô w Łubianie mô bëc fardich do rujana.

  • Lëpùsz drëdżi rôz rezygnëje z ùdëtkòwieniô – na pòstawienié żłobeka.

  Zôs jidze ò môłé zajinteresowanié wëkònywaczów i za wësoczé bédënczi w przetôrgù.Gmina ùżorga ùdëtkòwienié na pòstawienòé żłobeka z rządowi programë Maluch Plus. Miała dostac 400 tës. zł. i tëli samò dołożëc z gwôsnégò bùdżetu. Pò przetôrgù wëszło, że bédënczi sąò wnet 600 tës. drogszé. – To je wicy niżlë më so mòżemë pòzwòlëc – klarëje wójt Mirosłôw Ebertowsczi. Żłóbk miôł pòwstac w ùszłim bùdinkù przedszkòlégò w Lëpùszu i bëc przërëchtowóny na przëjãcé 20 nômłodszich dzecy z gminë.

  • W Chmielnie òni żdżą za zgłoszeniama – do XVI Mésterstwów Pòlsczi w Zażiwanim Tobaczi.

  To je kònkùrs w jaczim dobiwô ten co sã nôlepi pòkôże, a nié nôwicy zażëje. Òceniwô sã òglową prezencjã, òbleczënk, tobakérã i métel zażiwaniô. Dobrze je dodac krótką plestã ò tobace, gôdô direchtórka chmieleńsczégò GOKSiR-u Édita Klôsa. Zgłoszenia są przejimóné przez mejla: it@chmielno.pl. Nôlepszi dostną sztaturczi: Złową, Strzébrzną i Brąksową tobakérã. Mésterstwa mdą w nôblëższą sobòtã na gminowim sztadionie w Chmielnie. Zôczątk ò 4:00 pp.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑