Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 3 sierpnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.08.03 (csb)

  • Bùdowac normalné relacje midzë wòluntérama a niefùlsprawnyma mô projecht Ceńtrum Wespółrobòtë Młodzëznë.
  • W Kòscérznie kùńczi sã przëjimanié zgłoszeniów pòdjimarzów do akcje „Tidzéń Kaszëbsczi Kùchnie”.
  • We wejrowsczim gardowim parkù to dô nowi plac jigrów, mdze téż wicy sprzãtu do czwiczeniów na swiéżim lëfce.

  PIĄTK, 3 zélnika

  • Ceńtrum Wespółrobòtë Młodzëznë òrganizëje na terenie Gdinie projecht “Wolontariusz Osoby Niepełnosprawnej” – do jaczégò zgłaszac sã mògą lëdze z niefùlsprawnoscą, jaczi brëkùją towarzëstwa wòluntéra i tëch, co chcą jima pòmagac.

  Jak pòdsztrichiwają òrganizatorowie nie jidze równak ò dozéranié i wërãcziwanié w codniowim fąkcjonowanim, a barżi ò wespiéranié w samòdzelnym żëcym – klarëje Katarzëna Markòwskô z Ceńtrum Wespółrobòtë Młodzëznë. Dodôwô Sonia Zając. Żebë zgłosëc sã jakno niefùlsprawny ùczãstnik, abò wòluntéra to mùszi sã skòńtaktowac z Centrum Współpracy Młodzieży, pòdôwczi mòże nalézc na www.cwm.org.pl Czas òstôł do séwnika, cobë sã włączëc w dzejanié to mùszi dispònowac nômni dwùma gòdzënama w tidzeniu. Projecht je realizowóny z dëtków PFRONu, jaczé są w dispòzycje Gardu Gdiniô.

  • W Kòscérznie sã kùńczi przëjimanié zgłoszeniów pòdjimarzów do akcje „Tidzéń Kaszëbsczi Kùchnie” – termin mijô 6 zélnika.

  Ta cyklicznô rozegracjô mô promòwac najã kùchniã i zachãcywac do òdwiedzywaniô gardu. To mdze w dniach 13-19 łżëkwiata. – To je ùrlopòwi czas i bëlnô leżnosc cobë ùszmakac z bédënkù przërëchtowónégò przez restaùracje, barë, piekarie i czeczërnie – klarëje direchtór Kòscérsczégò Dodomù Kùlturë Jón Ditrich. W „Tidzeniu Kaszëbsczi Kùchnie” sã mdze zbiérac notë klijeńtów, aùtorowie nôlepszich òbtaksënków dostną nôdgrodë. Zgłoszenia z ùdbą na menu pòdjimarze mògą składac do 6 zélnika – przez mejla abò personalno z Ùrzãdze Gardu Kòscérzna.

  • W gardowim parkù we Wejrowie sã zaczãło stôwianié – nowégò placu jigrów.

  Òn mdze stojôł kòle bùtnowi mòcownie, chtërna mô bëc rozbùdowónô. To je pòsobny etap rewitalizacje parkòwégò rëmù. Òd dekadë park miona Aleksandra Majkòwsczégò we Wejrowie je zmieniwóny na plac co dôwô leżnosc na wëpòczink i rekreacjã. Przemiana sã zacza w 1008 rokù òd melioracje, to dało kawniczkã i latną binã. Pózni pòstawilë nowé stegnë, widokòwą laùbã, karno placów jigrów i mòcowniã fitnes, je téż zrobiony łãkòwi mòst nad pògłãbionym i wëczëszczonym karnôlã. Terô to dô plac jigrów dlô dzecy wëpòsażony w trampòlinë, zybówkã i scankã aktiwnosców. To dô téż celt do wdrapiwaniô i bùtnową mòcowniã z dodôwkòwima dzesãc sprzãtama. Mdą téz zamòńtowóné dodôwkòwé elemeńtë – łôwczi, stojôk na kòło i stół do szachów. Całowny kòszt to 273 tës zł. Gard ùżorgôł na ten cél 50 tës. zł z Fùńduszu Rozwiju Fizyczny Kùlturë w òbrëmienim programë co sã tikô pòwstôwaniô Òdemkłëch Zonów Aktiwnoscë. Robòta sã mô skùńczëc w zélnikù, a do 28 séwnika Zakłôd Kòmùnalnëch Ùsłëgów we Wejrowie mô zwëskac pòzwòlenié na kòrzëstanié.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑