Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 sierpnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.08.09 (csb)

  • W Kòscérznie to sã mòże zapisywac na kùrs kaszëbsczégò jãzëka.
  • Film ò Karolu Krefce òbezdrzelë òbzérnicë w Gdinie na Latnym Kinie Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë.
  • W Rëmi mdze swiãto patrona sw. Jana Bosko.

  CZWIÔRTK, 9 zélnika

  • Film ò Karolu Krefce òbezdrzëlë òbzérnicë w Latnym Kinie – w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë.

  Wczorajszô projechcjô to je dzél latnégò cyklu. Filmòwé pòkôzczi są kòl naju całi rok – klarëje przédnik gdińsczégò partu KPZ Andrzéj Busler. Karola Kreftã za wzór mô so pòstawioné młodzëzna z Banina. To nie je przëtrôfk, że dokùmeńt ò nim mô titel „Król”. Pòsobnô projechcjô w Latnym Kinie w Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë w Gdinie mdze za dwie niedzele. To mdze mógł òbezdrzec dokùmeńt „Mocarz” ò zejalnoscë Daniela Czôpiewsczégò – załóżcë Ceńtrum Edukacje i Promòcje Regionu w Szimbarkù.

  • Kaszëbsczi? To je wôrt znac! Dlô tëch co sã chcą naùczëc pò kaszëskù gadac – Kòscérsczi Dodóm Kùlturë òrganizëje pòsobny kùrs kaszëbsczégò jãzëka.

  Zôpisë sã ju zaczãłë, a zamë rëgną w séwnikù. Kùrs je czerowóny do pòczãtników co dopiérze sã zapòznają z krëjamnotama najégò jãzëka. Pòprowadzy gò naja redachcjowô kòleżanka Ana Cupa-Dzdemińskô, absolweńtka czerënkù kaszëbskô etnofilologiô na Gduńsczim Ùniwersytece. Ùczãstnicë sã zapòznają z reglama kaszëbsczégò jãzëka, jegò òrtografią, lëteraturą i kùlturą. – To mdze ju drëgô edicjô kùrsu – zapòwiôdô Wioleta Romanowskô z Kòscérsczégò Dodomù Kùlturë. Zajinteresowóny mògą sã zgłaszac w sekretariace Kòscérsczégò Dodomù Kùlturë. Nabiér mdze dérowôł do 24 zélnika.

  • W Rëmi òni sã szëkùją do fejrowaniô swiãta patrona gardu – sw. Jana Bosko. To w nôblëższą strzodã.

  W Rëmi òni ju rôczą na artistné wëstãpë, spòrtowé rozgriwczi, dmùchóné zómczi, grë i zôbawë dlô całëch familiów. To dô téż charitatiwną licytacjã, a na kùńc kòńcert karna „Sound and Grace”. Jak gôdô direchtórka rëmsczégò MOSiRu Jolańta Król – nimò że Jón Bosko to je patrón gardu òd 2016 rokù, to mieszkańcowie ju sã z nim zaczãlë ùtożsamiac. Sw. Jón Bosko je znóny jakno genialny wëchòwiwôcz, pisôrz i pùblicysta a téż załóżca klôsztornëch zbrzątwieniów. Fejrowanié dnia patrona w Rëmi 15 zélnika zacznie mszô swiãtô ò 11:00 w Kòscelë pw. Pòdwëższeniô Swiãtégò Krziża. Rekreacyjno-spòrtowi festin je przewidzony òd 3:00 pò pôłnim na bòjiszczu „Salos” przë Bùkòwi.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑