Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 10 sierpnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.08.10 (csb)

  • Kamerdyner òdemknie Festiwal Fabùlarnëch Filmów w Gdinie
  • Za zygnalama òd gbùrów na témã kòńtraktowi przewôdżi żdże UOKiK
  • 12 pąktów do òdwiedzeniô w Kòscérznie i òkòlim mdze w latosym Tidzeniu Kaszëbsczi Kùchnie.

  PIĄTK, 10 zélnika

  • Na 43. Festiwalu Fabùlarnëch Filmów w Gdinie nie zafelëje – òczekiwóny produkcje Filëpa Bajona “Kamerdiner”.

  To jeden z filmów jaczi òdemknie wëdarzenié 17 séwnika. Jinaùgùracjô festiwalu mdze ò 7:00 wieczór w Mùzycznym Teatrze w Gdinie. Òbzérnicë mdą mielë leżnosc pòznac kawel trzech nôrodów – Pòlôchów, Miemców i Kaszëbów i dramaticzné wëdarzenia II Swiatowi Wòjnë. W jedny z przédnëch rolów wëstãpiwô Janusz Gajos. To je historiô Mateùsza jaczi pò smiercë matczi je wzãti za swòje przez miemiecczich aristokratów. Jegò òjc chrzestny biôtkùje ò przëłączenié Kaszëb do Pòlsczi we Wersalu. To równak prowadzy do znikwieniô majątkù von Krausów kòl jaczich je Mateùsz. Atmòsféra przed wòjną zwiksziwô niechãc midzë nôrodama, a swiat jaczi òni znelë zaczinô sã kùńczëc. Drëgą produkcją, jakô mdze pòkôzónô na òdemkniãcym festiwalu mdze surrealistny òbrôz “Masterclass” jinspirowóny ùtwórstwã Rómana Pòlańsczégò. To mdze 43 edicjô Festiwalu Fabùlarnëch Filmów w Gdinie.

  • Za zygnalama òd gbùrów ò kòńtraktowi przewôdze – czekô UOKiK.

  Zaczął téż sądowé dzejanié procëm spółce T.B. Fruit Polska. To je jedna z nôwikszich firmów co skùpiwô brzôd i produkùje kòńceńtrat z jabków w Pòlsce. Spółka łoni dobëła òbrót wikszi jak 100 mln zł. Ùrząd Òchronë Kònkùrencje i Kònsumeńtów pòdezdrziwô, że òna wëzwëskiwô swòjã kòńtraktową przewôgã w łączbie z dostawcama. Sztrôfa za wëzwëskanié kòńtraktowi przewôdżi to mòże bëc do 3% òbrotu pòdjimarza. UOKiK przërëchtowôł zmanë w prawie jaczé pòmògą w badérowanim wëzwëskiwaniô przewôdżi w relacje z môłima gbùrama. Mô je ju zacwierdzoné Radzëzna Minystrów. M. jin. przestałë w tim òbrëmienim òbòwiązywac òbrotowé prodżi, jaczé ògreńcziwałë jinterwencjã ùrzãdu. Sprawë z òbrëmieniô kòńtraktowi przewôdżi prowadzy delegatura UOKiK w Bëdgòszczë. Wszelejaczé niepasownoscë to mòże zgłosëc mejlã, lëstã abò przez telefón.

  • 12 pąktów do òdwiedzeniô w Kòscérznie i òkòlim mdze – w latosym Tidzeniu Kaszëbsczi Kùchnie.

  To je kòżdoroczné wëdareznié jaczé promùje gard i smaczczi, latos mdze w dniach 13 – 19 zélnika. Pòdjimarze rëchtëją szpecjany bédënk, klijeńcë pò szmakanim wëfùlëją ankétë i mają szansã dobëc nôdgrodë. Gard mô ùdëtkòwioné bònë do krómów, ùczãstnicë voucherë na pôłnié, wieczerzã, abò deser. Latos sã zgłosëło 7 kòscérsczich restaùracjów, dwa barë, piekariô i òglowòspòżëwczi króm. W akcje téż bierze ùdzél Karczma w Bòrskù. Fùl lëstã to jidze nalézc na jinternetowi stronie gardu Kòscérzna, dze to sã mdze mógł téż zapòznac z menu „Tidzenia Kaszëbsczi Kùchnie”.

  • Przed nama pierszô Wejrowskô Noc Basketu – to mdze 14 zélnika, na turniér kòszbalë to sã jesz mòże zgłaszac.

  Òrganizëje gò UKS Basket Ósemka Wejrowò przë wespółrobòce z gardowim i krézowim samòrządã. Mecze mdą rozgriwóné w przińdny wtórk na bòjiszczu wejrowsczi „ósemczi” – òd 5:00 pò pôłnim do drëdżi w nocë. Na zôczątk zagrają knôpi z rocznika 2004 i młodszi, ò 9:00 wieczór zaczną sã miónczi w kategòrie Open. Dodôwkòwô atrakcjô to mdze kònkùrs cësków za 3 pąktë. To dô téż kòńcertë wejrowsczich hip-hòpòwëch artistów: Luzbùkdë i Noniemogę. Karna na Wejrowsczi Nocë Basketu bë miałë miec minimùm 5 miónkarzów. Zôpisë przez mejl dérëją do 14 zélnika, to je do dnia rozegracje. Do kategòrie Open to sã mòże zgłosëc do 8:00 wieczór.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑