Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 sierpnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.08.17 (csb)

  • Slédné pòprôwczi przez premiérą Kamerdinera – we Gduńskù òni nagriwelë kaszëbsczé zwãkòwé tło.
  • W Kòscérznie rëgnãło welowanié na nôlepszé projechtë przińdnégò òbëwatélsczégò bùdżetu.
  • W gminie Wiôlgô Wies sã zaczinô termòmòdernizacjô radnicë, remòńt przeńdą téż dwie szkòłë.

  PIĄTK, 17 zélnika

  • Filmòwô saga wnet fardich. We Gduńskù nagriwelë slédné pòprôwczi – do filmù Kamerdiner.

  To bëło nót zaregistrowac w kaszëbsczim jãzëkù zwãkòwé tło do scenów w hùrmie. Swój głos da midzë jinyma młodzëzna. W ùszłim tidzeniu we Warszawie bëłë téż zdubingòwóné scenë dze kaszëbsczi jãzëk miôł fele. Ò niwiznã rodny mòwë w Kamerdinerze nie bëło co miec stracha – zagwësniwô Eùgeniusz Prëczkòwsczi. Je mòżlëwé, że Kamerdiner pòjawi sã téż w kinach bùten Pòlsczi. Terô më sã równak skùpiwómë na krajewi premierze – pòdsztrichiwô reżiséra filmù Filëp Bajón. Premiéra Kamerdinera mdze na séwnikòwim Festiwalu Fabùlarnëch Filmów w Gdinie. To mdze pierszi film realizowóny z tak wiôldżim szwągã jaczi pòkazywô kawel Kaszëbów, Pòlôchów i Miemców w pierszi pòłowie 20 stalata.

  • 13 projechtów mdze biôtkòwac ò głosë mieszkańców w dogôdënkach – na przińdny òbëwatelsczi bùdżet Kòscérznë.

  Głosë mòże dawac na kôrce do welowaniô w Ùrzãdze Gardu. Zgłoszoné bédënczi jinwesticjów rechòwóné są na kòl 1 mln zł, a do rozdaniô mdze pòłowa tëch dëtków. Przë tim czerowóné na òbëwatelsczi bùdżet pół mln mdze pòdzeloné pò równo na dwa fërtle gardu. W pierszim mają zgłoszoné m. jin. pòstawienié Kònwaliowi Sztrasë, chòdniszcza na Słowacczégò i dopòsażenié placu jigrów przë sztrasach Dãbòwi, Jesonowi i Klonowi. W drëdżim fërtlu to mòże welowac na òsmë jinwesticjów, w tim mòdernizacjã skateparkù, dopòsażenié placu jigrów przë Kaplëcznym Jezorze i pòszérzenié Môłi Banowi sztrasë. – Kòżdi mieszkańc mòże dac swój głos na 3 projechtë – gôdô Éwa Chmieleckô z Ùrzãdu Gardu. Kôrtë do welowaniégò są na jinternetowi stronei gardu Kòscérzna. Welowac to mòże do 9 séwnika.

  • Nôprzód szkòła w Pilëcach, a na dniach „trójka” i radnica – w gminie Wiôlgô Wies òni zaczinają robic termòmòdernizacjã.

  Robòta w Pilëcach ju rëgna. Òni tam doceplą bùtnowé scanë, sklépë i fùńdameńtë, òkna wëmienią a wëdzelą dwa dómë. W óstowim skrzidle mdze gazowô kòtłowniô, zamòńtëją energòòbszczãdné widë i solarną jinsztalacjã. Przë leżnoscë zagòspòdarzą sklépë na szatnie dlô ùczniaków i jizbã pamiãcë. Jesz w zélnikù sã mô zacząc robòta w Spòdlëczny Szkòle nr 3 we Wiôldżi Wsë i radnicë. W Trójce mdze zmòdernizowóny przédny bùdink i pawilón „D”. W òbadwùch szkòłach robòta sã mô skùńczëc w maju na drëdżi rok. A w Dodomù Rëbôka – to je radnicë – w pierszi rédze mdze pòstawiony nowi ceplny wãzéł z cepłownym przëłączenim. Mô bëc fardich do kùńca séwnika. Za te wszëtczé jinwesticje to przińdze wicy jak 4 i pół mln zł. To dzél wikszégò projechtu w jaczim w pòsobnëch dwùch latach dali sã mdze zmieniwac radnica we Wiôldżi Wsë. Całowny kòszt to kòl 8 i pół mln zł. Gardowi samòrząd zwëskôł na ten cél eùrodëtczi w òbrëmienim Zjintegrowónëch Teritorialnëch Jinwesticjów w wësokòscë wicy jak 3 i pół mln zł.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑