Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.09.14 (csb)

  • We Wejrowie to dô drëdżé rońdo na 12-gò Marca – parłãcznik ze sztrasą Sykòrsczégò.
  • Rëgnął jinternetowi plebiscyt REGIObohater – na przińdnëch patronów banów Polregio.
  • Zakłôd Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów òrganizëje bezpłatné szkòlenia z elektronicznëch lékarsczich zwòlnieniów.

  PIĄTK, 14 séwnika

  • We Wejrowie òni chcą sparłãczëc rońdã – sztrasã Sykòrsczégò z 12-gò Marca.

  Sparłãczenié nëch dwùch wôżnëch kòmùnikacjowëch cygów mô pòwstac midzë nowim rońdã na zbiégniãcym 12-gò Marca, Wniebòwstąpieniô i Judicczégò, a Òlëwską Brómą. – Më ùdbelë zrobic rońdo dlô bezpiekù i płinnoscë rëszbë pò skùńczenim Wãzła Zriw – gôdô prezydeńt Wejrowa Krësztof Hildebrańt. Sparłãczenié Sykòrsczégò i 12-gò Marca mô pòwstac przë wespółrobòce gardu i samòrządu wejrowsczégò krézu. Jistno pòspólną jinwesticją gardu i krézu bëło dóné do ùżëtkù w zélnikù rońdu przë 12 Marca, Judicczégò i Wniebòwstąpieniô. Na slédny sesje gardowi radny zdecydowelë, że jegò patrón to mdze ks. Mateùsz Jón Judicczi.

  • Banë POLREGIO mdą miałë miona bòhatérów – rëgnął plebiscyt, w jaczim to mòże welowac na zasłëżonëch do môlowëch spòlëznów.

  W pòmòrsczim wòjewództwie to dało 7 kańdidatów. To są: Kònrôd Gùdersczi, Tédór Bòlduan, Hipòlit Roszczinialsczi, Gùstôw Òrlicz-Dreszer, ks. Bòles Witkòwsczi, Kadzmiérz Mastalérz i ks. Józef Wrëcza. W kòżdim z regionów wëbrónô bana dostnie wizualną òprawã z òznaczenim REGIObohatera. Plebiscyt mdze dérowôł do 11 rujana. Przédné nôdgrodë to czëtniczi e-booków. Ze sylwetkama bòhatérów to sã mòże zapòznac na stronie przewòznika POLREGIO. Pòwrózk wa nalézeta téż na radiokaszebe.pl

  • Zakłôd Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów òrganizëje bezpłatné szkòlenia – w Gdinie, Wejrowie i Kartuzach.

  Òne sã mdą tikałë Elektronicznëch Lékarsczich Zwòlnieniów, a czerowóné są do dochtorów, pòdjimarzów i płatników skłôdków. Dochtorzë sã doznają, jak założëc profil na Platfòrmie Elekronicznëch Ùsłëgów ZUS, jak wëzdrzi òbsłëga e-ZLA i jaczé są fòrmë jegò pòdpisaniô. Robòtodôwôczë sã przërëchtëją do òbsłëdżi eletronicznëch lékarsczich zwòlnieniów, tak tej do jich òdbiéru, òbiégù i archiwizacje – gôdô regionalny gazétny rzecznik ZUSu Krësztof Ceszińsczi. Szkòlenia mdą 17 séwnika w Gdinie, 19 séwnika w Kartuzach i 21 séwnika we Wejrowie. Zgłoszenia są przëjimóné teleòniczno i Terenowëch Szpektoratach ZUSu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑