Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 września, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.09.18 (csb)

  • Przedstôwcowie kaszëbsczich strzodowiszczów protestowelë pòd Gduńsczim Ùniwersytetã. Wëszëznë ùczbòwnie dërch nie chcą òdemknąc pòsobnégò rokù etnofilologie.
  • W Żukòwie dérëje welowanié na projechtë zgłoszoné do Òbëwatélsczégò Bùdżetu.
  • Chmieléńsczi GOPS zôs mdze aktiwizowôł lëdzy długò bezrobòtnëch, zagwësni warkòwnie i prakticzi.

  WTÓRK, 18 séwnika

  • Przedstôwcowie wszëtczich strzodowiszczów sã zjednelë – przed Gduńsczim Ùniwersytetã i zaczãlë protest.

  Wëszëznë ùczbòwnie nie chcą òdemknąc pòsobnégò rokù kaszëbsczi etnofilologie. Òd zéwiszcza „Zrzeszonëch naju nicht nie złómie” pòtkanié zaczął dzejôrz Artur Jabłońsczi. Pózni głos w sprawie zabrôł m. jin. senatór Kadzmiérz Klejna i przedstôwcowie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Przed bùdink do tëch co protestëją wëszedł prorektór Gduńsczégò Ùniwersytetu Arnóld Kłączińsczi. Na placu béł Gracjón Fópka.

  • Jesz le pôrã dniów to mòże welowac na projechtë – Òbëwatélsczégò Bùdżetu 2019 w Żukòwie.

  Do pòdzeleniô tam je 200 tës zł. Wëbiérac to mòże zwestrzód sztërzech zaakceptowónëch zadaniów. Strzód nich to dô bùdowã Kasztanowi sztrasë, pòstawienié spòmalniwającëch progów przë sztrase Batorégò, rozbùdowã rekreacjowi zonë „Jezórkò” i bùdowa piechtnégò cygù krótkò sztrasë 3 Maja i pòd Òtomino. Welowac to mòże tradicjowò i przez jinternet, gôdô bùrméster Wòjcech Kankòwsczi. Welowanié mdze dérowało do 24 séwnika. Mòże w nim wzyc ùdzél kòżdi mieszkańc gardu, co mô 16 lat skùńczoné. Żukòwò to je taczi samòrząd dze termin welowaniô je ùstalony w metropòlitalny fòrmùle. Dëcht jak Rëmiô, Réda, Wiôlgô Wies, Gduńsk, Sopòtë i Gduńsczi Prëszcz.

  • Chmieléńsczi GOPS mdze aktiwizowôł lëdzy – długò bezrobòtnëch.

  Òstrzódk dostôł pieńdze na dalszé cygnienié programë „Wyjdź z domu, zainwestuj w siebie”. W pierszi edicje to sã dało pòmòc 80 lëdzóm, nowô edicjô je sczerowónô do 32 pòdòpiecznëch. Zagwësnioné mdą zajmë z terapeùtą, warkòwnie z warkòwim dorôdcą i szkòlenia a téż prakticzi kòl robòtodôwôcza, gôdô direchtór chmieléńsczégò GOPS-u Gabriéla Joskòwskô. Programa sã zacznie 31 rujana i mdze dérowa do czerwińca 2020 rokù. Za to przińdze wnet pół mln zł.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑