Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 października, 2018 | przez Radio Kaszëbë

  Klëka 2018.10.02 (csb)

  • Rozbùdowa Spòdlëczny Szkòłë w Miszewie w gminie Żukòwò je ju wnet skùńczonô.
  • Wnet 200 ùczãstników zgłosëło swój ùdzél w 17. Kaszëbsczim Diktańdze. Kòkùrs latos bądze w Kòlbùdach.
  • W Rëmi seniorowie mògą ju òdebiérac darmòk bilietë na kòńcert Krësztofa Krawczika.

  WTÓRK, 2 rujana

  • Ju wnet skùńczonô je rozbùdowa Spòdlëczny Szkòłë – w Miszewie w gminie Żukòwò.

  Z nowégò skrzidła ùczniacë mògą kòrzëstac òd przińdnégò miesądza. W Miszewie òni pòstawilë gimnasticzną zalã ze zapleczim i sanitarnym dzélã. Szkòła dosta téż didakticzny dzél i gòspòdarczi bùdink. Za jinwesticjã to przëszło kòl 4 mln zł – gôdô bùrméster Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi. W Żukòwie òni mają nôdzejã, że dobrze pùdą wszëtczé òdbiérë i ùczniacë mdą mòglë kòrzëstac z nowëch jizbów w smùtanie.

  • W Kòlbùdach latos mdze – 17. Kaszëbsczé Diktańdo.

  Do ùdzélu w nim mô sã zgłoszoné ju wnet 200 ùczniaków, a dërch jidą nowé zgłoszenia.
  Ùczãstnicë mdą piselë w sédmë kategòriach. Sztërë pierszé są dlô spòdlëcznëch szkòłów, pòsobné dlô strzzédnëch, ùstnëch i profesjonalistów. Tekstë do nômłodszich mdą z bôjków, stôri lëdze sã zmierzą z patrijotną témizną. Diktańdu jak kòżdi rok mdą towarzëłë kùlturalné wëdarzenia: wëstãpë i warkòwnie. – Më sã spòdzéwómë kòl 300 ùczãstników – gôdô òrganizatórka ze szkòłë w Kòlbùdach Bejata Richter. Dobiwcowie Diktańda w pasownëch kategòriach dostną titel Méstra Kaszëbsczégò Pisënkù. Kònkùrs mdze w sobòtã 13 rujana w spòdlëczny szkòle w Kòlbùdach.

  • W gminie Wejrowò skùńczëlë – mòdernizacjã widów.

  Òna òbjimna wicy jak 700 lampów przë drogach i 80 na parkòwim terenie. Miast sodowëch terô to dô ledowé – òne mòcni swiiécą i bierzą mni sztrómù. 85 % kòsztu jich wëmianë jidze z eùrodëtków dobëtëch przë wespółrobòce z gminą Chòczewò w projechce wôrt do gromadë wicy jak mëlión zł. Dzãka mòdernizacje lampë mają brac wnet ò 70% mni sztrómù – dlô gminë to znaczi òbszczãdnosc 45% wëdatków na widë.

  • Gmina Kòscérzna sã chce zabrac za mòdernizacjã trzech sztrasów – w Môłim Klinczu.

  Dzél dëtków chce ùżorgac z tzw. schetinówków. Samòrząd złożił wniosk ò ùdëtkòwienié do Programë Rozwiju Gminowi i Krézowi Drogòwi Jinfrasztrukturë na lata 2016-19. Jidze ò sztrasë: Òsedlową, Rzemiãsną i Akacjową. To je nót na nich pòstawic deszczową karnôlizacjã, pòdbùdowac jezdniã i asfalt wëlôc. Robòta w Môłim Klinczu mô bëc zrobionô na drëdżi rok – jeżlë gminie Kòscérzna sã ùdô zwëskac rządowé wespiarcé.

  • W Rëmi seniorowie mògą ju òdebiérac darmòk bilietë – na kòńcert Krësztofa Krawczika.

  Zaplanowelë dwa kòńcertë – 13 i 14 rujana ò 5:00 w halë MOSiRu. Bilietë mdą dôwóné tima co mają Rëmską Kôrtã Seniora. Mògą je téż òdebiérac lëdze co złożëłë wniosk ò ji wëdanié – òne mdą równak proszoné ò pòkôzanié òdbitczi tegò cedla. Bezpłatné bilietë to mòże òdebrac blós w Ùrzãdze Gardu Rëmi, a tak richtich w Referace Promòcje i Spòlëznowi Kòmùnikacje. Kòżdi senior mòże dostac jeden bezpłatny biliet. W pierszi rédze mdą dôwóné bilietë na sobòtny wëstãp Krësztofa Krawczika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

   

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Z nami wiesz, co słychać! Na Nordzie i południu Kaszub. Podziel się ze słuchaczami, co słychać u Ciebie. Prześlij wiadomość, zdjęcie lub film - redakcja@radiokaszebe.pl  Back to Top ↑