Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 3 października, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.10.03 (csb)

  • W Bëtowie mdze transpòrtowi jintegracjowi wãzeł. Marszôłkòwsczi Ùrząd na to dô 16 mln zł.
  • W Sejmie pòkôżą pòkònkùrsowi wëstôwk wësziwkù.
  • W Szëmôłdze béł przezérk szpòrtów.

  STRZODA, 3 rujana

  • 16 mln zł a stwòrzenié jintegracjowégò wãzła – pùdze do Bëtowa.

  Ò danim strzodków z Regionalny Òperacjowi Systemë zdecydowôł Marszôłkòwsczi Ùrząd. Jinwesticjô mdze szlachòwa za tima, jaczé są zrobioné m. jin. w Gòlëbiu i Kòscérznie. Wãzeł mdze na wëremòńtowónym banofie do jaczégò pòprowadzą kòłowé stegnë. Kòl tegò mdą pòstawioné parkplac dlô aùtołów i pòstój dlô taksówków. – To je bëlné wiadło, jaczé më dostelë w ùszłi czwiôrtk – gôdô bùrméster Bëtowa Riszôrd Sylka. Za jinwesticjã to przińdze 23 mln zł. Robòta mô rëgnąc na drëdżi rok i dérowac 2 lata.

  • Pòkònkùrsowi wëstôwk wësziwkù z Lëni – mdze pòkôzóny w Sejmie RP.

  To brzôd czilemiesãczny starë òrganizatorów kònkùrsu. Łoni më je pòkazywelë w Miemcach, terô je czas na Warszawã, gôdô direchtór Gminowégò Dodomù Kùlturë w Lëni, Jón Trofimòwicz. Wëstôwk béł zamòńtowóny 1 rujana. Ùzdrzi gò wiele parlamentarzistów, dodôwô Jón Trofimòwicz. Wëstôwk mdze pòkazywóny do 8 rujana.

  • W Szëmôłdze béł – przezérk szpòrtów.

  Na zòrganizowónym przez pùblëczną biblotekã pòtkanim to mógł ùczëc frantówczi spiéwóné przódë lat pò chëczach, anegdotë i szpòrtë pòwiôdóné nié le przez plestów, le téż m. jin. samégò wójta gminë. Relacjã przërëchtowôł Gracjón Fópka.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑