Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 października, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.10.04 (csb)

  • W Kartuzach zaczãlë stawiac hòspicjum.
  • Zaczął sã nabiér do 3. edicje Kùrsu Kaszëbsczégò Tuńca.
  • Gmina Kòscérzna zaczinô cykel szkòleniów dlô starszich i seniorów „Jô w jinternece”.

  CZWIÔRTK, 4 rujana

  • W Kartuzach przë Lasowi sztrasë – sã zaczã bùdowa hòspicjum.

  Òna mdze robionô etapama, w pierszim òni zrobią sklép. Ò tim, że je nót pòstawic sztacjonarné hòspicjum to sã ju gôdô lata lateczné w Kartuzach. Ò jegò stwòrzenié mô starã kartësczi Caritas, jaczi ju terô sã zajimô terminalno chòrima kòl nich doma. We łżëkwiace spòlëznową jinicjatiwã w sprawie zbiérczi fùnduszów zarzeszëłë samòrządë kartësczégò krézu wespół z pòdjimarzama. Robòtã më mùszelë zaczic latos, bò taczi termin je w pòzwòlenim na bùdacjã – gôdô ks. Łukôsz Delewsczi z kartësczégò Caritasu. W sztacjonarnym hòspicjum w Kartuzach to dô 32 place dlô chòrëch. Pòmòc tu nalézą téż jich familie.

  • Zaczął sã nabiér do 3. edicje – Kùrsu Kaszëbsczégò Tuńca.

  Ògłosëło gò Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie wespół z Mùzyczną Akademią m. Stanisława Mòniuszczi we Gduńskù. Kùrs òbjimô 9 comiesãcznëch zjôzdów. Òne są we fòrmie wëkładów we Wejrowie, wikeńdowëch praktików we Gduńskù i terenowëch warkòwniów z regionalnyma fòlkloristnyma karnama. Zajmë pòprowadzą doswiôdczony tuńcerze, mùzykańcë i regionaliscë. Òkróm lëdowëch ùkładów òni pòznają m. jin. technikã, ritmikã i spòdlëczną wiédzã ò mùzyce, binowi rëszbie i òbrzãdach a lëdowëch tradicjach. Zjôzdë sã mają zacząc pòd kùńc rujana i skùńczëc w czerwińcu na drëdżi rok. Ùdzél w nich je òdpłatny. Zgłoszenia to mùszi dac do mùzeùm we Wejrowie do 18 rujana.

  • Cobë barżi swiądno i efektiwno kòrzëstac z jinternetu – starszi i seniorowie z gminë Kòscérzna mògą wzyc ùdzél w cyklu szkòleniów.

  W òbrëmienim programë „Jô w jinternece” òne mdą òd smùtana w Łubianie i Wiôldżim Klinczu. Do ùdzélu to sã mòga zgłaszac mieszkańcowie gminë w trzech grëpach: wicy jak 35, 44 i 65 lat stôri. Seniorowie mògą zwiksziwac swòjã wiédzã ò kùlturze w jinternece, westrzédné karno ò spòlëznowëch pòrtalach, a karno 35+ mô sã doznawac ò tim co mòże zajinteresowac starszich dzecy. – Më przeszkòlimë wnet 150 lëdzy – gôdô wicewójt gminë Kòscérzna Grégór Switała. Za zgłoszeniama òni żdżą w Zakładze Spòrtu, Kùlturë i Turisticzi w Ùrzãdze Gminë Kòscérzna. Szkòlenia mdą dzãka eùrodëtkóm, gmina dosta na ten cél 80 tës zł.

  • Nowëch placów jigrów i remòńtów drogów – chcą mieszkańcowie Kartuz w skùńczonym welowanim na bédënczi òbëwatélsczégò bùdżetu.

  Do ùrzãdu przëszło w ti sprawie wicy jak 1100 anketów. Do wëbraniô bëło 7 projechtów, z jaczich 4 mdą zrealizowóné – gôdô zôstãpca bùrméstra gminë Kartuzë, Zylwia Biankòwskô. W òbëwatélsczim bùdżece Kartuz do pòdzeleniô bëło 200 tës. zł. Dobëtné projechtë mają bëc zrealizowóné na drëdżi rok.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑