Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 11 października, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.10.11 (csb)

  • Na dniach rëgnie długò żdónô rozbùdowa spòdlëczny szkòłë w Mscëszejcach w gminie Sëlëczëno.
  • Artiscë z całégò swiata wëstąpią w sobòtã w Gdinie na òsoblëwim Papiesczim Kòncerce.
  • Przed groznyma załącznikama w mejlach òstrzégô ZUS.

  CZWIÔRTK, 11 rujana

  • W gminie Sëlëczëno òni sã bierzą za długò żdóną – rozbùdowã pòwszéchny szkòłë w Mscëszejcach.

  Nimò òlérów z ùdëtkòwienim i cedlama je ju wëkònywôcz jinwesticje. Rozbùdowie towarzëło jaczé fatum – kòméńterëje wójt Bernat Grëcza. Przez krótczé erminë na przetôrdżi przepadłë rządowé pieńdze. Jak më ju dëtczi nalezlë tej sã nalazłë fele w projechce. Wszëtkò je ùprawioné i zaczinómë robòtã – dodôwô wójt Grëcza. W rozbùdowónym dzélu szkòłë w Mscëszejcach to dô zale do ùczbów, stołówkã i kùchniã. Sëri stón zamkłi mô kòsztac kòle mëliona złotëch.

  • Pòj na casting i bãdzë aktorã – òni rôczą w Rëmi – to sygnie przińc, rzec abò przeczëtac wiérztã na castingù Gardowégò Dodomù Kùlturë.

  Jedurny warënk do jisceniô to skùńczoné 14 lat. Projecht „Wierszogranie” mô pòpùlarizowac kùńszt słowa strzód młodëch i ùstnëch, służëc jintegracje rozmajitëch pòkòleniów i rozwijac zajinteresowania i ùtwórczi drig. Wëbróny na castingù finaliscë wezną ùdzél w teatralnëch warkòwniach, zajmach z dikcje i jinterpretacje tekstu. Cél to mdze przëszëkòwanié do premiérë, jakô mdze 22 smùtana. Próbë mdą colemało w piątkòwé pòpôłnia. Wszëtkò darmòk. Cobë wzyc ùdzél w Wierszograniu to je nót zaprezeńtowac swój aktorsczi pòtencjal. Òceniwónô mdze m. jin. emisjô głosu, jintonacjô, mimika, métel prezentacje dokazu. Casting mddze 12 rujana w Gardowim Dodomie Kùlturë w Rëmi. Mdze dérowôł òd 5 pò pôłnim do 8 wieczór.

  • Artiscë z całégò swiata wëstąpią w sobòtã w Gdinie – na òsoblëwim Papiesczim Kòńcerce.

  Prowadné zéwiszcze to je „Dekalog- 10 prostëch słowów”, a leżnosc to 40 roczëzna zôczãcô pòntifikatu Jana Paùla II. – To mdze richtich mùzycznô czesta – zapòwiôdô Maja Wagner, fùlmòcnik prezydeńta Gdinie do sprawów kùlturë. Projecht Dekalóg pòwstôł we wespółrobòce z Papieską Stowôrą Pòmòc Kòscołowi w Pòtrzebie z jinicjatiwë Radosława Grabòwsczégò i Môrcëna Pòspieszalsczégò. Artiscë wëstąpią w kòscele Nôswiãtszi Marije Pannë Królewi Pòlsczi w Gdinie. Papiesczi Kòńcert w Gdinie mdze 13 rujana. Zôczątk ò 8:15 wieczór.

  • Przed groznyma załącznikama w mejlach – òstrzégô ZUS.

  Pòdpisëjący sã pòd tą jinstitucjã òszëkańcowie slą wiadła z témą „Zaległe Składki”. Zakłôd Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów òdbiérô slédnym czasã wiadła ò pòdezdrzónëch mejlach. Wątplëwòtë jegò klijeńtów wzbùdzył lëchi mejlowi adres w stopce. Òna mia adresã kastë òpiarti na rządowi domenie gov.pl, z jaczi ZUS nie kòrzëstô. W mejlu ò nibë zaległëch skłôdkach je prosba ò pòcwierdzenié òdebraniô beszitu. Cél òszëkańców to mòże bëc dobëcé pòdôwków zapisónëch w pamiãcë kòmpùtra, dobëcé parolów do bankòwégò kòńta czë spòlëznowëch pòrtalów. ZUS przëbôcziwô, że nie sle mejlowi kòrespòndencje. Elektronicznô łączba ze stronë Zakładu je mòżlëwô le w sytuacje czej klijeńt mô profil na Platfòrmie Elektronicznëch Ùsłëgów ZUS i sã zgòdzył na taką fòrmã łączbë.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑