Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 października, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.10.18 (csb)

  • W Kôłpinie w gminie Kartuzë òficjalno skùńczëlë rozbùdowã Spòdlëczny Szkòłë.
  • W Gdinie òni chcą ùczëc nômłodszich jak bezpieczno kòrzëstac z cyfrowëch mediów i móbilków.
  • W gminie Kòscérzna òni chcą stawiac pòsobné schetinówczi – tą razą trzë nowé sztrasë w Môłim Klinczu.

  CZWIÔRTK, 18 rujana

  • W Kôłpinie w gminie Kartuzë òficjalno skùńczëlë – rozbùdowã Spòdlëczny Szkòłë.

  To dało nowé zale do ùczbë, a téż swietlëcã i parłãcznik dzãka jaczémù ùczniacë ju do stołówczi nie mdą mùszelë przed pòdwòrzé jic. Dobùdowelë do gromadë trzë szosë w jaczich to dô kinową zalã, jizbë jãzëkòwą i logòpediczną a nowé sanitariatë. Starszi dzél bùdinkù béł termòmòdernizowóny. – Kôłpino to je jedna òd nôwikszich wsów kartësczégò krézu, dërch tu przëcygają nowé mieszkańcowie i to bëło nót rozbùdowac bùdink – gôdô bùrméster Grégór Gòłuńsczi. Rozbùdowa i termòmòdernizacjô szkòłë w Kôłpinie kòształë do gromadë 4 i pół mln zł.

  • Gdiniô zaczinô projecht – „Fonolanddia”.

  Nôprzód kùrs mdą mielë szkólny – naùczą sã bezpiecznégò kòrzëstaniô z mediów i móbilków, a téż e-ùzależnieniów. Tã wiédzã òni pózni mają przekazac przedszkòlôkóm i ùczniakóm klasów 1-3. Szkòlenia przeprowadzy Fùndacjô Dbam i Mój Z@sięg, z jaką wespółrobi gardowi samòrząd Gdinie. – Całowné wespiarcé dlô nômłodszich to je dzél Gminowi Programë Dzejaniô Procëm Cyberprzemòcë i Jinfòhòlëzmòwi, przedłëżonégò w séwnikù na pòsobné trzë lata – gôdô wiceprezydeńt Gdinie Bartosz Bartoszewicz. Klarowôł dr Macéj Dãbsczi w Fùndacje Dbam o Mój Z@sięg. Projecht „Fonolandia” je òpiarté ò òglowòpòlsczé badérowania, le téż te przeprowadzoné rëchli w Gdinie. Na szkòleniach szkólny i psychòlogòwie dostną edukacjowé materiale do prowadzeniô zajmów z nômłodszima.

  • W gminie Szëmôłd ògłosëlë kònkùrs na nôwikszą welowną frekwencjã – nôdgroda to je 50 tës zł.

  Do ùdzélu, jistno jak w welacjach w 2014 rokù, w Szëmôłdze rôczą szôłtëstwa. Cél to je wespiéranié i rozkòscérzanié samòrządowi deje i bùdzenié òbëwatélsczi aktiwnoscë. Krótkò rzec – mieszkańcowie szôłtëstwa mają sã mòbilizowac i jic w niedzelã do ùrnów cobë dac głos na kańdidatów na wójta, do radzëznów gminë, krézu i wòjewódzczégò sejmikù. Tam, ze mòbilizacjô mdze nôwikszô, szôłtëstwò dostnie 50 tës. zł. na jinwesticjã. Cél dadzą mieszkańcowie przez wëbranié strzód bédënków Szôłtësczi Radzëznë.

  • 800 tës zł na przebùdowã òsedlëszczowëch drogów w Môłim Klinczu – chcą dobëc z rządowëch strzodków wëszëznë gminë Kòscérzna.

  Wniosk w ti sprawie złożëlë do Programë Rozawij Gminowi i Krézowi Drogòwi Jinfrasztrukturë. Wespiarcé mô jic na bùdowã trzech sztrasów: Òsedlëszczowi, Rzemiãsny i Akacjowi na tzw Nowim Fërtlu w Môłim Klinczu. Zrobią téż deszczową karnôlizacjã, chòdniszcza i przebùdëją 4 skrziżowania. – Za całą jinwesticjã to przińdze wedle naszich rechùnków 1 mln 600 tës zł. – pòwiôdô wicewójt gminë Kòscérzna Grégór Switała. Bùdacjô drogów na òsedlëszczu w Môłim Klinczu mô sã zaczic w pòłowie przińdnégò rokù. Latos gmina Kòscérzna w òbrëmienim tzw. schetinówków realizëje przebùdowã drogów w Łubianie. Jinwesticjô mô sã skùńczëc pòd kùńc rujana.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑