Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 października, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.10.19 (csb)

  • Stanisłôw Janka to je laùreat pierszi edicje Kaszëbsczi Lëteracczi Nôdgrodë
  • 1 mln 800 tës zł na pòstawienié widokòwi wieżë w Przëtarnie zwëska gmina Kôrsëno
  • W Kôlbùdach òdemklë Klub Senior PLUS

  PIĄTK 19 rujana

  • W centrum sw. Jana we Gduńskù – rozdelë Lëteracczé Nôdgrodë Wiater òd mòrza.

  Dzãka starze Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi i lëteracczémù strzodowiszczu Marszôłkòwsczi Ùrząd zdecydowôł wrãczëc téż nôdgrodã w kategòrie Kaszëbsczi Lëteraturë. Za całowné ùtwórstwò achtniony béł Stanisłôw Janka, a na galë béł Adóm Hébel.

  • Ju dôwno zapòwiôdónô widokòwô wieża w gminie Kôrsëno stanie na drëdżi rok w Przëtarnie – samòrząd zwëskôł na to 1 mln 800 tës zł z eùrodëtków.

  Stalowô wieża mô bëc 40 métrów-wësokô. Krótkò ni mdze bùdink co mdze sedzbą Ceńtrum Turisticzny Jinfòrmacje. – To mdze drëgô pò Wieżëcë tak wësokô wieża na Kaszëbach – gôdô wójt Kôrsëna Róman Brunka. Na wieżë w Przëtarnie mają zamòńtowac ùrządzenia alarmòwëch beszitów, co zwikszi bezpiek na akwenie wdzydzczich jezorów. Bùdowa sã zacznie na zymkù.

  • W Rëmi òni projechtëją zmianë w ceńtrum gardu – mają òpùblikòwóné wizualizacjã nowi radnicë i jegò òkòlégò.

  Òn mô pòwstac kòl skrziżowaniô sztrasów Dąbrowsczégò i Stôrowiejsczi. Gmina chce pòstawic nowi Ùrząd Gardu w fòrmùle pùblëczno-priwatnégò partnérstwa. W tim mòdle to partnér zagwësniwp ùdëtkòwienié òbiektu i zagòspòdarzenié rëmù, a samòrząd dôwô zemiã. W Rëmi òni zapòwiôdają ògoszenié przetôrgù we fòrmie kònkùrencjowégò dialogù, pò jaczim wëbierzą wëkònywacza. Pòdjimizna zakłôdô téż pòwstanié pòsobny piechtno-kòłowi stegnë wedle Zagórsczi Strëdżi. Rozbùdowóné dlô wikszi przepùstowòscë mô bëc skrziżowanié Dąbrowsczégò i Stôrowiejsczi, to mô téż dac nowé place do parkòwaniô. Pòstawienié magistratu to mô bëc pierszi krok do sztôłtowaniô kùlturalno-spòlëznowégò centrum Rëmi. Jinwesticjã sã rechùje na 25 mln zł. Wizyalizacjã zmianów to mòże òbezdrzec m. jin. na stronie gardowégò samòrządu.

  • W Kôlbùdach òdemklë plac pòtkaniów i jintegracje stôrëch mieszkańców gminë – to je Klub Senior PLUS.

  Òn je przë sztrasë Pólny 55. Na adaptacjã jizbów i jich wëpòsażenié gmina wëżorga 115 tës zł eùrodëtków. Pòtkania mają bëc cykliczné, dwa razë w tidzeniu. Programa przewidiwô m. jin. tuńcowé, mùzyczné, spòrtowé zajmë, rëchcenwaldzczé i historiczné wëkładë, czë psychòlogiczną pòmòc. Do Klubù Senior PLUS to sã ju mòże zapisywac. Ùdzél w zajmach je bezpłatny.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑