Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 października, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.10.26 (csb)

  • Hòspicjum w Pùckù jak kòżdi rok mdze kwestowało przë smãtarzu na Wszëtczich Swiãtëch.
  • 8 mln 350 tës zł eùrodëtków na òdnowialné zdroje energie dosta gmina Lëzëno i ji partnérowie.
  • Na deszczową karnôlizajã w Kôłpinie i òdsztopanié melioracje w szôłtëstwach – pòdpisa ùgôdënczi gmina Kartuzë.

  PIĄTK, 26 rujana

  • Jak kòżdi rok ti co pùdą òdwiedzëc grobë blësczich bądą mòglë – wesprzéc dzejania hòspicjów.

  Òblekłi na żôłto wòluntérowie bądą zbiérelë strzodczi na bieżącą dzejalnosc placówków. Pùcczé Hòspicjum rôczi cobë wrzucëc dëtczi do biksë i òdebrac znit przë wlézenim do jedny ze sztërdzesce nekropòliów. Òni zbiérają, cobë sztandardë nié blós spełniwałë prawno òkreszloné normë, le téż pasowałë chòrim i jich blësczim. Latos më téż zbiérómë na rozbùdowã – gôda na naji antenie direchtórka pùcczégò hòspicjum Ana Jochim-Labùda. Hòspicjum całi czas më mòżemë wespiérac darowiznama i przez kùpianié wirtualnégò znita – zapôliwónégò na wdôr tëch co òdeszlë, chtëren to mòże dostac na stronie www.hospitium.org. Gôdka z Aną Jochim-Labùda je do pòsłëchaniô na stronie radiokaszebe.pl.

  • 8 mln 350 tës ùdëtkòwieniô z Ùnie na òdnowialné zdroje energie – dosta gmina Lëzëno a ji partnérowie.

  Gôdka ò gardach Réda i Pùck a gminach Lëniô, Łãczëce i Gniewino. Razã w miono swòjëch mieszkańców miałë starã ò pòmòc na kùpienié i zamòńtowanié solarnëch jinsztalacjów, fòtowòltajicznëch panélów i pómpów cepła. – Dotacjô pòkrëje wnet 66% całownégò kòsztu – gôdôł wójt Lëzëna Jarosłôw Wejer. Projecht Lëzëna i partnérsczich samòrządów mô bëc zrealizowóny do kùńca stëcznika 2020 rokù. Òni zajinsztalëją sprzãtë ze zdolnoscą twòrzeniô òdnowialny energie na niwiznie 2,23 Mega Watów. To pòzwòli na roczny spôdk emicje ceplarnianëch gazów rechòwóny na niwiznie półtora tësąca tonów równoważnika dwakrzésnia wãgla.

  • W Rëmi òni sã rëchtrją ju – do gòdowégò jôrmarkù.

  Miasto szëkô za chãtnyma cobë pòkazac na nim i sprzedawac swòje wërobinë. Tak jak łoni i niłoni jôrmark mdze na placu przë skrziżowanim sztrasów Stôrowiejsczi i Dąbrowsczégò. Mô dérowac òd 14 do 16 gòdnika. Cél to je, òkróm wprowadzywaniô gòdowégò nôstroju – promòcjô môlowëch wërobów a téż zachów i òbzdobów na swiãta. Nabiér wëstôwców bądze warôł do 16 smùtana. Mô dc szansã nade wszëtkò na nalézenié rãkòdzelników i pòdjimarzów co zagwësniwają wësoczi kwalitet produktów. Regùlamin i zgłoszeniową kôrtã mają ùprzëstãpnioné na stronie gardu Rëmiô.

  • Deszczowô karnôlizacjô w Kôłpinie i òdsztopanié melioracjowëch rowów w szôłtëstwach – to są pierszé pòwelowné jinwesticje w gminie Kartuzë.

  Pòdpiselë ùgôdënczi na zrobienié robòtë. Pierszô rechùje 300 tës zł. – Mô skùńczëc tôkle z pòdtopianim wedle Banowi sztrasë – klarëje bùrméster Grégór Gòłuńsczi. Wicy jak 320 tës zł przińdze za melioracjową robòtã, bùdowã i drogòwé dzejania w dwùch z trzech fërtlów szôłtëstwów gminë Kartuzë. Òne òbjimają Mézowò i Brodnice: Dólną i Górną, Dzérżążno, Grzëbno, Kalëska, Kôłpino, Kòsë i Chmieléńsczé Smãtowò. Na zrobienié robòtë w pierszim fërtlu to nie dało chãtnëch, gmina dali mdze szëka za wëkònywaczã.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑